Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Nieuwe fraudewet: onnodige inbreuk op beroepsgeheim

maandag 13 augustus 2018

Fraude in de zorg is verwerpelijk. Het beschikbare zorggeld moet toekomen aan díe burgers die echt zorg nodig hebben en aan niemand anders. Daarom begrijpt de KNMG de noodzaak om onderzoek te kunnen doen naar verdachte geldstromen. Maar het nieuwe wetsvoorstel inzake ‘rechtmatige zorg’ betekent een onnodige ondermijning van het medisch beroepsgeheim en het maatschappelijk belang dat daarmee wordt beschermd.

Op 5 juli reageerde de KNMG via een internetconsultatie op het wetsvoorstel ‘Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg’. Het wetsvoorstel verplicht onder andere gemeenten, zorgverzekeraars en Wlz-uitvoerders om patiëntgegevens met elkaar delen. Artsen leveren deze medische gegevens aan gemeenten en zorgverzekeraars aan om de door hen geleverde zorg te declareren. Het wetsvoorstel verplicht die ontvangers ertoe om deze vertrouwelijk verstrekte gegevens actief met elkaar te delen en te gebruiken in onderzoek naar fraude. De genoemde partijen en toezichthouders en inspectie- en opsporingsdiensten worden ook verplicht de gegevens te delen met het Informatieknooppunt Zorgfraude van de overheid. Ook komt er een ‘Waarschuwingsregister Zorg’, dat is bedoeld om gegevens over bekende fraudeurs met elkaar uit te wisselen.

Lees het volledige artikel op www.knmg.nl

Lees het volledige artikel op www.knmg.nl
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten