Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Nieuwe ‘sleepwet’ beperkt beroepsgeheim

vrijdag 6 oktober 2017

Bron: KNMG

De nieuwe Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten laat het beroepsgeheim niet ongemoeid. De KNMG verkent de mogelijkheden om de impact op de vrije toegang tot de zorg te beperken.

De nieuwe Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel sleepwet genoemd, geeft de AIVD meer en modernere bevoegdheden om informatie op dreiging te onderzoeken. Er is bewust voor gekozen om voor de vertrouwelijke communicatie tussen artsen en patiënten geen uitzondering te maken, zo blijkt uit de Memorie van Toelichting. Dit heeft impact op de vrije toegang tot de zorg. Desondanks is in het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer, voorafgaand aan de stemming over de wet, niemand vanuit de gezondheidszorg geconsulteerd.

Aantasting beroepsgeheim

Net als de LHV maakt de KNMG zich ernstig zorgen over de impact van de wet. Voor patiënten en artsen is het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de arts-patiëntrelatie van groot belang. De toegang tot de zorg komt door deze wet onder druk te staan. Iedereen moet naar een arts kunnen gaan zonder angst dat instanties in het dossier kunnen kijken.

Waarborgen creëren

De KNMG werkt er hard aan om alsnog het beroepsgeheim zo goed mogelijk te borgen. We verkennen de mogelijkheden om binnen het kader van de wet extra voorwaarden en waarborgen te realiseren voor het verwerken van medische gegevens door veiligheidsdiensten. De KNMG heeft een eerste overleg inmiddels gevoerd met het ministerie van VWS en gaat binnenkort nader in overleg met de ministeries die bij de wet betrokken zijn. Zodra hier meer over te melden valt, volgt berichtgeving.

Zie ook: LHV: "Nieuwe ‘aftapwet’ beperkt het medisch beroepsgeheim"

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten