Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

NOLK heet voortaan NALK

dinsdag 15 november 2022

(Netwerk Aanhoudende Lichamelijke Klachten)

Het begrip Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK), waar NOLK van was afgeleid, was in gebruik sinds de nu verouderde multidisciplinaire richtlijn SOLK en somatoforme stoornissen uit 2011. SOLK werden daarin gedefinieerd als lichamelijke klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij bij adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart. Deze richtlijn beschouwde SOLK als een beschrijving van een groep patiënten die met de kennis van dat moment niet gebaat waren bij verdere somatische interventies.

De term SOLK heeft nuttige ontwikkelingen op gang gebracht, maar ging tegelijkertijd onbedoeld en onterecht een eigen leven leiden als een diagnose die een speciale patiëntengroep met een specifieke stoornis betrof, namelijk het hebben van lichamelijke klachten waarbij psychosociale factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan. Tegelijk was de patiënt met lichamelijke klachten aangeduid als SOLK noch in de somatische noch in de psychische zorg vanzelfsprekend welkom. Daarnaast heeft deze visie ook onderzoek gestimuleerd naar factoren die specifiek waren voor onvoldoende verklaarde klachten, waarbij onvoldoende werd meegenomen dat dezelfde factoren ook een rol spelen bij klachten door een bekende chronische ziekte. Bij alle aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) zijn zowel biomedische als psychosociale factoren relevant. Het splitsen van SOLK en klachten door een bekende ziekte leidt ertoe dat bij SOLK teveel en bij klachten door een bekende ziekte te weinig aandacht is voor psychosociale aspecten.

Uit de werkgroep ‘Samenwerken met patiënten’ bleek dat patiënten de term aanhoudende lichamelijke klachten het meest passend vonden. Deze sluit ook aan bij de internationale wetenschappelijke literatuur en de DSM-5, waarin ‘medically unexplained symptoms’ en ’somatoforme stoornissen’ zijn vervangen door persistent somatic symptoms en de somatisch-symptoomstoornissen. Het al dan niet oorzakelijk verklaard zijn van de lichamelijke klacht is niet meer de kern, maar de gevolgen van de klachten op allerlei gebieden en via welke mechanismen het natuurlijk herstel bevorderd kan worden.

Lees meer: NALK | Van SOLK naar ALK

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten