Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

NZa-Special: 'Communicatie met patiënten in coronatijd'

dinsdag 1 september 2020

Dit voorjaar heeft de corona-uitbraak de wereld op zijn kop gezet. De gewone zorg kwam stil te liggen. Gelukkig komt die nu weer op gang. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om dat opstarten van de reguliere zorg te coördineren. De NZa werkt hierbij nauw samen met partijen uit het zorgveld en zorgverzekeraars en partners. Zorgaanbieders en verzekeraars zijn in the lead, gecoördineerd door de overheid.

Op 20 mei presenteerde ik aan de Tweede Kamer wat de impact is van het coronavirus op de reguliere zorg. We willen gezondheidsschade voor alle inwoners van Nederland zien te voorkomen. Alle sectoren zijn daarom druk bezig met het opstarten van de reguliere zorg. Het ontstane stuwmeer van zorg is groot. De verwachting is dat het oplossen daarvan een kwestie van een lange adem gaat zijn. In alle sectoren worden daarbij mogelijkheden voor digitale zorg ingezet. Dat is een belangrijke ontwikkeling en we hopen dat het benutten van de digitale mogelijkheden om zorg te verlenen zich nog flink uitbreidt.

Onderdeel van onze VWS-opdracht in het kader van het opstarten van de reguliere zorg is aandacht voor de communicatie richting de burgers en patiënten. Samen met een aantal partijen waaronder de Patiëntenfederatie is gewerkt aan een aanpak. Daarbij ligt de focus op het door zorgaanbieders onder de aandacht brengen bij burgers en patiënten dat er weer ruimte is voor gewone zorg en dat het ook veilig is.

We hebben een informatiekaart gemaakt. Daarbij hebben we naast bijdragen van patiëntenorganisaties inbreng gevraagd van diverse beroepsgroepen waaronder medisch specialisten, huisartsen en verpleegkundigen. In deze bijgevoegde informatiekaart stimuleren we zorgaanbieders om bij het communiceren richting de burgers en patiënten in ieder geval aandacht te hebben voor antwoorden op twee basisvragen, aan te geven wat een patiënt kan doen in verschillende situaties en rekening te houden bij het communiceren met een aantal aandachtspunten.

We gaan de komende tijd voorbeelden van communicatie door zorgaanbieders verzamelen. We zullen aangeven wat de kracht en de beperkingen zijn van die voorbeelden en ze beschikbaar stellen. Als u voorbeelden heeft die u wilt delen met ons, dan nodigen we u daartoe van harte uit. U kunt ze mailen naar strategie@nza.nl

We vragen u als beroeps- of brancheorganisatie om de informatiekaart onder de aandacht van uw leden te brengen. U kan als organisatie natuurlijk enorm van betekenis zijn door u leden te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van heldere communicatie. Zo dragen we allemaal bij aan dat mensen die zorg nodig hebben, ook weer zo snel en goed mogelijk zorg krijgen.

Met vriendelijke groet,

Dr. Marian J. Kaljouw
Voorzitter Raad van Bestuur
Nederlandse Zorgautoriteit

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten