Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Onderzoek Erasmus MC: 75% Q-koortspatiënten ontevreden over zorg

woensdag 18 september 2019

Het Erasmus MC deed in opdracht van Q-support met ondersteuning van het CZ Fonds onderzoek naar de zorg voor Q-koortspatiënten. Daaruit blijkt dat 75% van de Q-koortspatiënten ontevreden is over de geboden zorg. Voor het eerst werden ook zorgprofessionals gevraagd naar hun kijk op de kwaliteit van de geboden zorg.

Het onderzoek onder de titel Zorg voor Q-koorts beter bekeken vond plaats onder 478 patiënten en 94 (para) medische professionals. Het doel van het onderzoek was in kaart te brengen welke zorg er geboden is en welke zorg gewenst.

Lage kwaliteit leven

Uit het onderzoek blijkt dat patiënten gemiddeld 13 fysieke klachten hebben en gemiddeld een beroep deden op 6 verschillende zorgverleners. 75% geeft aan niet tevreden te zijn over de geboden zorg.
Niet alleen de lichamelijke gevolgen zijn indringend, ook de sociale gevolgen en de impact op het werk blijken groot. 39% is helemaal gestopt met werken, 25% doet een beroep op het UWV en 55% werkt nog maar de helft van de uren van voor de ziekte. Patiënten waarderen de kwaliteit van hun leven gemiddeld met minder dan een 5, terwijl dat landelijk gemiddeld een 8,1 krijgt.

Expertisecentrum nodig

De professionals geven aan dat een gebrek aan kennis en het ontbreken van een goede behandeling, een groot probleem vormen. Zij adviseren meer onderzoek naar Q-koorts te doen, een expertisecentrum in navolging van Q-support in te richten waar zowel professionals als patiënten terecht kunnen en een betere samenwerking te organiseren. Die samenwerking moet tot stand komen tussen de eerste en de tweede lijn gezondheidszorg en tussen het medische domein en het domein van werk en inkomen. Waar nodig zou voor een multidisciplinaire aanpak gekozen moeten worden.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten