Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Oproep voor nieuwe penningmeester SBBV

dinsdag 21 juni 2022

Geachte NVVG-leden,

Graag vraag ik jullie aandacht voor het volgende:

We zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester voor de Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (SBBV)

Dit is de stichting die verantwoordelijk is voor het uitgeven van het tijdschrift TBV en sinds kort het TBV-Online Platform heeft opgericht. Het SBBV doet dit samen met de uitgever BSL.

De SBBV beheert enerzijds de gelden en faciliteert anderzijds dat de redactie en web-redacteuren uitvoering kan geven aan het maken van het tijdschrift (6 tijdschriften op jaarbasis) en sinds kort het TBV-Online.

Deelnemers van het SBBV-bestuur zijn steeds de zittende voorzitter en penningmeester van de beide beroepsverenigingen NVVG en NVAB en daarnaast leden benoemd op persoonlijke titel (zoals de voorzitter, penningmeester, secretaris en evt. andere leden). Deze laatste bestuursleden worden uit beide beroepsgroepen benoemd.

Thans is Pieter Rodenburg (NVAB) voorzitter; hij zal binnenkort opgevolgd worden door GertJan Beens, voormalig voorzitter van de NVAB . Er is thans geen secretaris en ben ik zelf penningmeester, waarbij ik ook mijn bestuursplek na 11 jaar trouwe dienst ter beschikking wil stellen. Daarnaast heeft ook Herman Kroneman zitting in het bestuur en is hij benoemd op persoonlijke titel. Er is sinds medio vorig jaar een secretariaatsbureau ter ondersteuning van het bestuur.

Concrete vraag is wie mijn penningmeesterschap in het bestuur van de SBBV wil overnemen. Ik doe hierbij met name een gerichte oproep om binnen de NVVG-gelederen een penningmeester te zoeken voor een evenredige verdeling van de beroepsgroepen binnen het SBBV-bestuur.

De job vraagt weinig extra tijd: er is tweemaal per jaar een bestuursvergadering (afgelopen jaren steeds online) en zijn er jaarlijks ongeveer 100 mutaties per jaar te verwerken aan inkomsten en uitgaven. Daarbij is het voornemen om het komende jaar professionele ondersteuning te zoeken voor het opmaken van een eindejaaroverzicht/balans ter ontlasting van de penningmeester en borging van onafhankelijkheid/continuïteit in het beheer van de gelden.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande of spreekt bovenstaande je aan en wil je een bijdrage leveren aan ons mooie vak in het domein arbeid en gezondheid, neem dan met mij contact op. Dat kan via mail r.mentink@zichtopbeter.nl of telefonisch (06-29531041). Bel gerust; ik ben meestal eind van de middag of in de avond wel redelijk makkelijk te bereiken.

Met vriendelijke groet

Ronald Mentink,

verzekeringsarts en bedrijfsarts

SBBV Penningmeester

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten