Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Overgangsregeling bij herregistratiedatum tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020

vrijdag 7 juni 2019

Voor de artsen van wie de datum van herregistratie tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020 ligt, geldt een overgangsregeling. Die houdt in dat de RGS niet zal nagaan of deze artsen aan de nieuwe eisen voor herregistratie hebben voldaan.
De reden hiervoor is dat de RGS de arts vier maanden voor zijn datum van herregistratie al in de gelegenheid stelt een aanvraag in te dienen. Dat is dus al in 2019, als de nieuwe eisen nog niet van kracht zijn.

Het CGS heeft daarom besloten in het Besluit herregistratie op te nemen dat de RGS bij hen niet nagaat of zij aan de nieuwe eisen hebben voldaan.
Het komt er op neer dat de RGS toetst op de nieuwe eisen bij specialisten en profielartsen die moeten herregistreren vanaf 1 mei 2020.

De specialisten die onder de overgangsregeling vallen, hebben van de RGS een brief ontvangen waarin zij hierop specifiek worden gewezen.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten