Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Regelgeving accreditatie overige deskundigheidsbevordering (ODB)

dinsdag 21 maart 2017

Zoals u weet, dient u aan een aantal eisen te voldoen om uw registratie te behouden. Een van die eisen is dat u in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde activiteiten om de deskundigheid te bevorderen. Veel verzekeringsartsen vullen het verplichte aantal uren in met activiteiten in het kader van bij- en nascholing. Er zijn echter ook overige activiteiten die de deskundigheid bevorderen en waaraan als zodanig accreditatie-uren worden toegekend. Die activiteiten kunnen zeer divers zijn. U moet onder andere denken aan: auteurschap, een afgeronde promotie, deelname aan een richtlijncommissie of mediprudentiegroep, lid van een relevante commissie of werkgroep, het houden van een voordracht of begeleiden van een coassistent.

Voor deze zogenaamde overige deskundigheidsbevordering (ODB) is een nieuwe regeling in de maak. De nieuwe regeling ODB laat zien welke activiteiten kunnen worden opgevoerd, hoeveel uren eraan worden toegekend en wat u moet aantonen en overleggen om de uren ook daadwerkelijk te laten meetellen. Centraal in de regeling staat dat de verzekeringsarts zelf verantwoordelijk is voor opvoeren van de bewijsstukken in GAIA. Als de regeling definitief vastgesteld is, zal dit met de leden gecommuniceerd worden.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten