Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Regelgeving verruimd bij tegemoetkoming herregistratie en opleiding aiossen vanwege COVID-19

woensdag 30 september 2020

Om tegemoet te komen aan de belasting van specialisten, profielartsen en aiossen tijdens Covid-19, heeft het College Geneeskundige Specialismen (CGS) de regelingen rond herregistratie en opleidingen van maart van dit jaar verruimd.

Dit deed het CGS na een uitgebreide consultatieronde onder geneeskundige beroepsorganisaties en in afstemming met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en het federatiebestuur KNMG. Het CGS heeft zijn besluit ter instemming voorgelegd aan de Minister voor Medische Zorg. De regeling geldt na haar instemming met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Alle specialisten en profielartsen behouden tot 1 januari 2021 hun registratie in de registers van de RGS. Voor de herregistratie-eis gewerkte uren geldt tot 1 januari 2021 een coulanceregeling van 10%. Voor deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing) geldt tot 1 maart 2025 een coulanceregeling van 20%.

De periode waarin de RGS dispensatie kan verlenen voor de herregistratie-eisen voor het evalueren van het individueel functioneren en het functioneren van het team is verruimd tot 1 juli 2021. De nieuwe herregistratietermijn wijzigt niet. Deze gaat zoals gebruikelijk in aansluitend op de oorspronkelijke expiratiedatum.

Daarnaast kunnen aiossen in een medisch specialisme hun opleiding met maximaal 6 maanden verlengen als dat als gevolg van COVID-19 nodig is.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten