Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Standaard publicatie berispingen en boetes van de baan

woensdag 25 april 2018

Een ruime Kamermeerderheid stemde gisteren in met twee amendementen die de schadelijke gevolgen van het publiceren van tuchtmaatregelen beperken. Publicatie van berispingen en boetes zal niet meer standaard plaatsvinden en bij publicatie zal meer contextinformatie komen. De KNMG maakt zich hier al langer hard voor.

Vorige week kreeg de oproep van de KNMG om de schadelijke gevolgen van het publiceren van tuchtmaatregelen te beperken al bijval in de Tweede Kamer. Dat dit zich nu heeft vertaald in concrete aanpassingen van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIG is een belangrijke stap vooruit.

Amendement ‘geen publicatieplicht’ aangenomen

CDA en GroenLinks stelden een amendement voor afschaffing van de publicatieplicht van berispingen en geldboetes voor. Een tuchtcollege oordeelt bij een berisping of geldboete dat de patiëntveiligheid niet in het geding is en moet de proportionaliteit van openbaarmaking daarom kunnen afwegen. Hun amendement werd met grote steun aangenomen.

Dit sluit aan op het punt dat de KNMG maakte in aanloop naar het debat: waarom kan de tuchtrechter niet per zaak bepalen of publicatie zinvol is? Berispingen en geldboetes zijn immers geen beroepsbeperkende maatregelen. De tuchtrechter acht de arts nog heel goed in staat om zijn vak in de volle breedte uit te oefenen. KNMG-voorzitter René Héman: “Het publiceren van élke tuchtmaatregel is daarom disproportioneel en leidt tot naming en shaming zonder goede reden. Daarom is het goed dat deze weging nu aan de tuchtrechter is, net als in het advocatentuchtrecht.”

Meer contextinformatie voor patiënt

Een ander al langer lopend pleidooi van de KNMG is om in een commissie met beroeps- en patiëntenorganisaties te zoeken naar alternatieven, waaronder meer context geven bij openbaarmakingen. Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) zegde vorige week al toe dit te zullen bekijken. Door een amendement van VVD en SP en een motie van CDA en GroenLinks zal de minister nu concreet moeten gaan bekijken hoe publicaties te voorzien van ‘een korte begrijpelijke toelichting waarom een bepaalde maatregel is opgelegd’, dit in overleg met beroeps- en patiëntenorganisaties. Héman: “Dit is goed nieuws: we kunnen nu eindelijk op zoek naar alternatieven voor de huidige wijze van openbaarmaking. Aan welke informatie heeft de patiënt nu echt behoefte, welke informatie geeft echt inzicht in de kwaliteit van zorg?”

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten