Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Terugkoppeling EUMASS symposium "Shaping Tomorrow: AI in Sociale Zekerheid en Beoordeling van Arbeidsvermogen"

vrijdag 22 maart 2024

In de afgelopen jaren heeft kunstmatige intelligentie (AI) een grote vlucht genomen op het gebied van innovatie, met talloze kansen en even grote uitdagingen.

EUMASS heeft op 6 maart 2024, samen met het Belgische Ministerie van Sociale Zaken (in het kader van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (1 januari tot 30 juni 2024), het hybride symposium "Shaping Tomorrow: AI in Sociale Zekerheid en Beoordeling van Arbeidsvermogen" georganiseerd.

Het symposium beoogde een interdisciplinaire dialoog op gang brengen over de mogelijkheden die AI biedt op het gebied van sociale zekerheid en de beoordeling van arbeidscapaciteit. Ons doel is ervoor te zorgen dat deze technologische vooruitgang niet alleen veelbelovend is, maar ook veilig, betrouwbaar en fundamenteel gericht op de mens, waarbij er sprake is van synergie tussen AI en de principes die zijn vastgelegd in de Europese Pijler van Sociale Rechten (EPSR).

Door middel van dit symposium wilde EUMASS discussies stimuleren waarbij enerzijds AI wordt gezien als een hulpmiddel in de gezondheidssector, dat de nauwkeurigheid en efficiëntie van beoordelingen van arbeidscapaciteit verbetert en een gezondere, meer inclusieve arbeidsmarkt bevordert, maar waarbij we ons anderzijds rekenschap geven van de risico’s en uitdagingen bij het gebruik van AI b.v. ten aanzien van dataverzameling en dataopslag.

Door de Belgische overheid zijn opnamen van het symposium gemaakt die t.z.t. op de EUMASS website (www.eumass.eu) beschikbaar zullen komen.

Daags na het symposium is de werkgroep AI van EUMASS bij elkaar gekomen voor een eerste evaluatie van het symposium en om vervolgafspraken te maken.

Op 25 april as. vindt de tweede editie van het Health, Law, and Technology (HELT) symposium, georganiseerd door de VUB, in Brussel plaats.

Ook tijdens dit symposium, waarvan deelname gratis is, maar men moet zich wel op voorhand aanmelden, zal, met sprekers en stakeholders uit de gezondheidszorg en onderzoekscentra, worden ingegaan op de multidisciplinaire kwesties rondom AI.

Annette de Wind

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten