Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Tijdelijke verlenging van de termijn van het garantiebedrag Wajong

woensdag 15 december 2021

De coronacrisis heeft het ook voor mensen met een Wajonguitkering moeilijker gemaakt om nieuw werk te vinden. Hierom is besloten dat mensen met een Wajonguitkering die in 2021 hun baan verloren, langer de tijd krijgen een nieuwe baan te vinden mét behoud van hun garantiebedrag.

In januari van het nieuwe jaar worden de eerste Wajongers die in 2021 hun baan verloren, geconfronteerd met het vervallen van hun recht op het garantiebedrag van hun uitkering.

Sinds januari 2021, na de invoering van de nieuwe wet, geldt namelijk dat het garantiebedrag na verlies van hun baan 12 maanden geldig blijft. Heeft iemand met een Wajonguitkering na die 12 maanden geen nieuwe baan gevonden, kan hij of zij geen aanspraak meer maken op dat bedrag. Uit onderzoek van het UWV naar de baanvindkansen van mensen met een Wajonguitkering blijkt echter dat deze zijn afgenomen. Hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan de coronacrisis. Daarom heeft demissionair minister Wiersma besloten alle Wajongers die hun baan in 2021 verloren tot 1 januari 2023 de kans te geven een nieuwe baan te vinden mét behoud van het garantiebedrag.

Dit betekent dat wie op 1 augustus 2021 zijn baan is kwijtgeraakt tot 1 januari 2023 het garantiebedrag behoudt. Dat is een periode van bijna anderhalf jaar. In de situatie echter dat iemand zijn baan volgend jaar verliest (dus bijvoorbeeld op 1 augustus 2022), loopt het garantiebedrag een jaar later af, namelijk op 1 augustus 2023. Dit is conform de eerder vastgestelde termijn van een jaar.

Voor meer informatie over de verlenging van de termijn verwijzen we je door naar het persbericht

Logo UWV
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten