Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Tweejaarsregel herregistratie BIG geschrapt per 1 december 2022

donderdag 17 november 2022

Op 1 december 2022 vervalt de tweejaarsregel, ook wel tweejaar-werkonderbrekings-eis genoemd. De tweejaarsregel houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, níet meetellen bij het recht op herregistratie als basisarts in het BIG-register.

De KNMG is blij dat VWS nog dit jaar de tweejaarsregel afschaft. De afschaffing is goed nieuws omdat bijvoorbeeld langdurig zieke artsen, die willen en kunnen re-integreren, zo weer in de zorg aan de slag kunnen.

HABZ, het actiecomité Herregistratie Artsen bij Ziekte, vroeg al langer aandacht voor de beperkingen van de tweejaarsregel. De KNMG heeft dat verzoek – samen met andere beroepsorganisaties – ook gesteund omdat artsen en andere beroepsbeoefenaren hierdoor onnodig in de knel kwamen.

Artsen die onder de tweejaarsregel vielen hebben de mogelijkheid om tussen 1 december 2022 en 1 januari 2023 hun aanvraag voor herregistratie in te dienen. Het tijdelijke uitstel in verband met Covid-19 van herregistratie in het BIG-register wordt namelijk per 1 januari 2023 hervat.

Voor langdurig zieke geneeskundig specialisten die onder de regelgeving vallen van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG, voerden CGS en RGS al verbeteringen door. Meer informatie hierover vindt u op de pagina veelgestelde vragen.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten