Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Value@WORK: Waardegedreven zorg voor Arbeid en Gezondheid

dinsdag 15 juni 2021

Value@WORK: Waardegedreven zorg voor Arbeid en Gezondheid

Marije Hagendijk Msc, Dr. Nina Zipfel, Prof. dr. Sylvia van der Burg-Vermeulen, Prof. dr. Philip van der Wees, Dr. Jan Hoving, Dr. Ir. Marijke Melles, Dr. Ersen Colkesen, Prof. dr. Carel Hulshof.

Wij, het Value@WORK onderzoeksteam, hopen daar in de aankomende jaren een antwoord op te vinden. Hierbij richten wij ons op het bepalen van waarde binnen de arbeidsgerichte zorg, met focus op verzekeringsgeneeskunde, door (1) het VBHC concept te vertalen naar de verzekeringsgeneeskundige praktijk, (2) het definiëren van een minimale set van waarde gerichte uitkomstindicatoren en (3) het opzetten en onderzoeken van een zorgnetwerk waarin verzekeringsartsen deelnemen.

Achtergrond onderzoek

Value Based Health Care (VBHC) of waardegedreven zorg is een concept waarin de focus ligt op het verhogen van de kwaliteit van zorg door de nadruk te leggen op het gebruik en meten van patiëntervaringen en uitkomsten. VBHC sluit nauw aan bij de ontwikkeling richting netwerkgeneeskunde waarin de behoefte van de patiënt of cliënt het uitgangspunt is. Waardegedreven netwerkzorg binnen de verzekeringsgeneeskunde is nog een nieuw terrein. Dit onderzoek richt zich op het identificeren en ontwikkelen van cliënt-relevante uitkomsten voor de verzekeringsgeneeskunde en het vormgeven van een zorgnetwerk waarin verzekeringsartsen participeren om re-integratie en duurzame inzetbaarheid integraal onderdeel van zorg te maken.

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is om waarde te bepalen binnen de verzekeringsgeneeskunde. Om deze waarde te bepalen is onderzoek van belang naar de toepassing van VBHC binnen de verzekeringsgeneeskundige praktijk, het definiëren van een minimale set van waarde gerichte uitkomstindicatoren én het toevoegen van verzekeringsgeneeskunde in een zorgnetwerk. Hierbij ligt de focus binnen het onderzoek op de cliënt met hart- en vaatziekte(n).

Het doel van het onderzoek is om waarde te bepalen binnen de verzekeringsgeneeskunde door (1) het VBHC concept te vertalen naar de verzekeringsgeneeskundige praktijk, (2) het definiëren van een minimale set van waarde gerichte uitkomstindicatoren en (3) het opzetten en onderzoeken van een zorgnetwerk waarin verzekeringsartsen deelnemen.

Centrale onderzoeksvragen zijn:

1.Wat kan VBHC betekenen voor de verzekeringsgeneeskunde?

2.Wat zijn VBHC uitkomstindicatoren voor de verzekeringsgeneeskunde?

3.Hoe kan een zorgnetwerk waarin een verzekeringsarts participeert bijdragen aan waardevolle zorg?

Methode

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zal het project uit de volgende onderdelen bestaan:

1.Uitwerken van het VBHC-concept voor de verzekeringsgeneeskundige praktijk met behulp van exploratief kwalitatief onderzoek.

2.Het ontwikkelen en valideren van een minimale set van waarde gedreven uitkomstindicatoren voor cliënten met hart- en vaatziekten voor in de dagelijkse praktijk van de verzekeringsarts..

3.Onderzoeken hoe samenwerking met verzekeringsartsen in zorgnetwerken vormgegeven of versterkt kan worden om patiënten of cliënten met hart- en vaatziekten te ondersteunen bij werkbehoud en terugkeer naar werk. Aan de hand van een pilot wordt het werken met een zorgnetwerk geëvalueerd.

Product/implicaties voor de praktijk

De te ontwikkelen set van uitkomstindicatoren is bedoeld voor gebruik in de dagelijkse praktijk van de verzekeringsarts. De waardegedreven benadering helpt bij weten en verbeteren; weten wat cliënten nu echt belangrijk vinden en wat voor hen kwaliteit in de verzekeringsgeneeskundige praktijk is. De gekozen uitkomstindicatoren zijn niet alleen van belang voor de cliënt en de verzekeringsarts, maar ook voor andere stakeholders die bijdragen aan herstel van functioneren en duurzame inzetbaarheid, zoals arbeidsdeskundigen en betrokken zorgprofessionals. In de spreekkamer kunnen cliënt en verzekeringsarts samen de inzichten in cliëntwaarden gebruiken om in gesprek te gaan over wensen, mogelijke doelen en verwachtingen rondom arbeidsparticipatie en inkomenszekerheid.

Hiernaast wordt er gewerkt aan de invulling van een zorgnetwerk waar de verzekeringsarts deel van uitmaakt. De cliënt met arbeidsbeperkingen door hart- en vaatziekten of handicap wordt zo beter geïnformeerd, behandeld, begeleid en beoordeeld in het hele proces van klinisch én maatschappelijk herstel. Door meer en betere samenwerking tussen verzekeringsarts, bedrijfsarts, zorgprofessionals en (maatschappelijke) organisaties, kan waarde toegevoegd worden voor de cliënt.

Resultaten en conclusies

Het project levert over de aankomende jaren verschillende publicaties op. Op het moment lopen de interviews waarin de ‘hartpatiënt’ wordt bevraagd over zijn ervaringen en behoeften rondom arbeidsgerichte zorg binnen het gehele zorgtraject (Client experience journey map) en een arbeidsgericht zorgnetwerk. De eerste resultaten van deze twee interview studies worden verwacht halverwege 2021. Hierna zal er overgegaan worden op het interviewen van de professionals. Daarnaast loopt er een kwalitatieve review naar relevante uitkomstmaten binnen arbeidsgerichte zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Resultaten voor deze review worden ook verwacht halverwege 2021.

Contactpersoon

Marije Hagendijk (promovenda Amsterdam UMC): m.e.hagendijk@amsterdamumc.nl

Bron afbeelding: Porter, M. E., & Lee, T. H. (2013). The strategy that will fix health care. Harvard business review, 91(12), 24-24.

Value
Value
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten