Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Verzekeringsarts hoeft rapportage niet aan te passen op verzoek werknemer

dinsdag 25 september 2018

Een verzekeringsarts beoordeelt de belastbaarheid van een werknemer in het kader van de Eerstejaars Ziektewet Beoordeling. De werknemer is van mening dat zij de benutbare mogelijkheden veel te positief heeft ingeschat en dat de rapportage onzorgvuldig is. Het Regionaal Tuchtcollege toetst de rapportage aan de criteria waar deskundigenrapportages volgens vaste jurisprudentie aan moeten voldoen. Het college oordeelt dat de rapportage in voldoende mate de feiten, omstandigheden en bevindingen vermeldt waarop zij berust. Ook is de onderzoeksmethode geschikt om klagers belastbaarheid te beoordelen. Voorts worden de bronnen waarop de rapportage berust correct vermeld. Ook zijn de gronden en de daaruit afgeleide conclusie inzichtelijk en consistent opgesteld.

De verzekeringsarts is naar het oordeel van het college binnen de grenzen van haar deskundigheid gebleven. De conclusie wordt voldoende gedragen door de inhoud. Daarmee voldoet de rapportage aan de eisen van vakkundigheid en zorgvuldigheid. Tot slot kan in het licht van de vereiste objectiviteit, onafhankelijkheid en professionaliteit van de verzekeringsarts niet worden verlangd dat zij de conclusie aanpast enkel op verzoek van de werknemer. De klachten worden afgewezen.

RTG Groningen 18 september 2018, ECLI:NL:TGZRGRO:2018:56 Bron: www.knmg.nl

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten