Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Verzekeringsarts kan direct aan de slag

woensdag 30 augustus 2017

Toenemend aantal vacatures voor basisartsen

Bron: Medisch Contact

De nieuwste top tien van vacatures voor medisch specialisten toont kleine verschuivingen. Uitkeringsorganisatie UWV geeft vervolg aan een pilot om het tekort aan verzekeringsartsen op te lossen.

Het aantal vacatures voor basisartsen is opnieuw sterk gestegen, zo blijkt uit de Arbeidsmarkmonitor van het Capaciteitsorgaan (CO). In het tweede kwartaal van dit jaar waren er 1343 vacatures voor basisartsen, ruim driehonderd meer dan in de vergelijkbare periode van het jaar ervoor.

aantal vacatures

In april, mei en juni van dit jaar telde het CO 2303 vacatures voor specialisten en profielartsen; ook dat is een fikse toename ten opzicht van dezelfde periode in 2016, toen er nog 1954 vacatures waren. Naast de ‘traditionele’ tekorten aan psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde, SEH-artsen en artsen verstandelijk gehandicapten, valt in de top tien op dat er meer vraag is naar bedrijfsartsen.

Opmerkelijke stijger in de Arbeidsmarktmonitor is overigens de verzekeringsarts (van positie 28 naar 14). Deze medisch specialist is een veelgezochte arts, niet in de laatste plaats door het UWV – de grootste werkgever voor verzekeringsartsen. Het UWV heeft behoefte aan 726 artsen (fte). Het had voor dit jaar evenwel maar 590 verzekeringsartsen (fte) beschikbaar, waarbij de aiossen en aniossen zijn meegerekend. De artsencapaciteit is voor 2017 aangevuld met 135 fte door het extra inhuren van aiossen en het aantrekken van externe verzekeringsartsen. Ook werkt een aantal verzekeringsartsen door na de pensioengerechtigde leeftijd, daarnaast is overwerk gebruikelijk.

Achterstanden

De uitkeringsorganisatie kampt al enige tijd met achterstanden bij het sociaal-medisch keuren van uitkeringsgerechtigden. Om de achterstanden verder weg te werken, maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorig jaar bekend dat het onder meer vijftig extra basisartsen zou inzetten. Ook zouden, bij wijze van pilot, sociaal-medisch verpleegkundigen en medisch secretaresses werk uit handen kunnen nemen van de verzekeringsartsen onder de noemer ‘taakdelegatie’. Deze verpleegkundigen en secretaresses werken onder toezicht van de arts.

De pilot is het UWV overigens goed bevallen, ook de ondernemingsraad heeft zijn zegen eraan gegeven. Voortaan kunnen verzekeringsartsen met een sociaal-medisch verpleegkundige of medisch secretaresse werken – afhankelijk van de afdeling waar ze werkzaam zijn.

De maatregelen om het gebrek aan artsencapaciteit te lenigen, lijken deels te hebben gewerkt. Inderdaad zijn 2 procent meer mensen gekeurd, in het eerste kwartaal van 2017. Niettemin is de achterstand in herkeuringen om verschillende redenen met 10 procent opgelopen: het UWV moet alsnog 4700 extra herbeoordelingen verrichten.

Verloop

‘Er blijft sprake van een tekort aan verzekeringsartsen dat niet snel in te lopen is’, constateert minister Asscher dan ook in zijn recente brief aan de Tweede Kamer. Volgens hem speelt het ‘relatief hoge verloop’ onder de UWV-verzekeringsartsen mee. Sommigen kiezen voor een andere betrekking, ook speelt vergrijzing een rol. Daarnaast kost het opleiden van extra aangetrokken basisartsen tot verzekeringsarts ‘veel capaciteit’. Het wervings- en opleidingstraject kost 4,5 jaar.

Het tekort aan verzekeringsartsen blijft, kortom, voorlopig nog actueel. Vanaf 2019 is structureel 44 miljoen euro beschikbaar voor verzekeringsartsen. Dat geld is volgens Asscher bedoeld om artsen op te leiden tot verzekeringsarts, en zo de capaciteit bij het UWV ‘op peil’ te houden.

7ce61af8-8673-47fc-84fb-7c76501e92a0_ARBEIDSMARKTMONITOR_tabel 1
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten