Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

ZonMw programma ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’ is van start gegaan!

dinsdag 15 juni 2021

Eind mei heeft SZW het definitieve programmavoorstel ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’ goedgekeurd. Verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen werken samen aan de uitwerking van praktische handvatten om re-integratie 2e spoor te verbeteren.

Werknemers, werkgevers en onderzoekers komen met praktische handvatten om re-integratie 2e spoor te verbeteren - ZonMw

ZonMw subsidieoproepen opengesteld

Tevens zijn er vanuit het ZonMw programma ‘Verbetering kwaliteit poortwachtersproces’ twee (gerichte) subsidieoproepen opengesteld.

1) In mei is een eerste versie van het gezamenlijk begrippenkader en instrumentarium BAR (Beschrijving belastbaarheid & Re-integratie) opgeleverd (fase 1, met SZW-subsidie gefinancierd). Subsidieverstrekking voor fase 2 van de doorontwikkeling, toepassing in de praktijk en validering zal via het ZonMw programma verlopen.

Verbetering kwaliteit poortwachtersproces: professionalisering poortwachtersproces, lijn 1 ‘Doorontwikkeling en onderbouwing van gezamenlijk begrippenkader en instrumentarium BAR’ - ZonMw

2) Daarnaast is de gerichte subsidieoproep openbaar geworden voor het onderzoek naar het ontwikkelen en uittesten van onderwijsmodulen en multidisciplinaire casuïstiekbespreking ter verbetering van de samenwerking tussen bedrijfs-, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen gedurende het poortwachtersproces.

Subsidieoproep Verbetering kwaliteit poortwachtersproces: professionalisering poortwachtersproces, lijn 1 ‘Onderwijsmodulen en multidisciplinaire casuïstiekvoering’ - ZonMw

Deze oproepen zijn specifiek gericht op de professionalisering van en samenwerking tussen arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen die een belangrijke rol hebben in de begeleiding van zieke werknemers richting herstel en/of terugkeer naar werk gedurende het poortwachtersproces. Deze professionals vormen dan ook de doelgroep van deze subsidieoproep. Daarnaast dienen werknemers en werkgevers betrokken te zijn bij de uitvoering van de voorgestelde projecten.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten