Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Zorg kwetsbare ouderen vraagt om aanpak arbeidsmarktproblematiek artsen

maandag 24 september 2018

De vergrijzing in Nederland neemt toe. Dat betekent dat de groep kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag groeit, evenals het aantal van hen dat thuis blijft wonen. In dit veld is de expertise van de specialist ouderengeneeskunde onmisbaar. Om patiënten de best-passende zorg te kunnen geven, pleit Verenso voor een integrale aanpak van de arbeidsmarktproblematiek.

Verenso is blij met de blijvende aandacht van de politiek voor ouderenzorg en de zes miljoen euro extra die vanaf 2019 wordt vrijgemaakt voor het werk van specialisten ouderengeneeskunde die in de eerste lijn werken. Maar naast geld, zijn er ook voldoende zorgverleners nodig. De personeelstekorten in de zorg lopen op en de werkdruk is hoog. Dit laatste komt mede doordat de complexiteit van zorgvragen toeneemt. Bovendien gaan veel specialisten ouderengeneeskunde over een aantal jaren met pensioen, terwijl de aanmeldingen voor het aantal opleidingsplaatsen achterblijven. Een zorgwekkend gegeven, zeker gezien het feit dat de specialist ouderengeneeskunde in toenemende mate de regie heeft als het gaat om de zorg voor kwetsbare ouderen. Dat geldt niet alleen binnen het verpleeghuis, maar ook steeds vaker daarbuiten.

Regierol vraagt om randvoorwaarden

Om succesvol de regie te kunnen voeren, is het belangrijk dat aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Deze randvoorwaarden spelen bijvoorbeeld een grote rol bij de nieuwe Wet zorg en dwang die gaat over onvrijwillige zorg aan mensen met dementie en een verstandelijke beperking. De kwaliteit van zorg kan alleen worden gegarandeerd wanneer er voldoende beschikbare, bereikbare en bekwame zorgverleners zijn. Daarbij gaat het zowel om voldoende specialisten ouderengeneeskunde als om verzorgenden, verpleegkundigen en paramedisch professionals.

Ook pleit Verenso voor meer aandacht voor het specialisme ouderengeneeskunde in de opleiding Geneeskunde. Inmiddels is al een aantal initiatieven gestart om geneeskundestudenten te attenderen op het specialisme van de toekomst, bijvoorbeeld via ouderengeneeskunde.nu. De arbeidsmarktproblematiek vereist echter een integrale aanpak. Daarom roept Verenso de politiek op om hierover gezamenlijk in gesprek te gaan zodat er ook in de toekomst voldoende mensen zijn die dagelijks met passie en inzet werken voor de kwetsbare ouderen in onze samenleving.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten