Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Aanvulling op het standpunt van de NVVG en GAV over het GR-advies ME/CVS

vrijdag 30 maart 2018

Multidisciplinaire richtlijn CVS uit 2013 blijft onveranderd van kracht en prevaleert

Door leden wordt aangegeven dat ze het verwarrend vinden wat in de beroepspraktijk nu te volgen. Er is veel draagvlak voor ons standpunt over het GR advies ME/CVS, echter de leden weten niet wat de (juridische) status is van het NVVG en GAV-standpunt ten opzichte van de aanbevelingen uit het GR-advies. Daarom is juridisch advies ingewonnen, wat het volgende leert: medisch professionals hebben een eigen professionele autonomie voor hun handelen. Voorzover er professionele handelingsadviezen gegeven kunnen worden, dienen deze minimaal door de eigen beroepsgroep, cq de wetenschappelijke beroepsvereniging, te worden onderschreven. Nu dit niet het geval is, zoals nu bij de aanbevelingen van het GR-advies ten aanzien van ons werkveld, blijven de aanbevelingen uit de multidisciplinaire richtlijn ME/CVS uit 2013, zoals door ons geautoriseerd, onveranderd, en enkel van kracht. Onze leden dienen dus de aanbevelingen in deze richtlijn te volgen dan wel beargumenteerd hier van af te wijken, zoals richtlijnen ook zijn bedoeld. Hopelijk is hiermee nu voldoende duidelijkheid geschapen voor onze leden.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten