Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Beoordeling arbeidsongeschiktheid UWV onder de maat

vrijdag 21 juni 2024

Het NVVG-bestuur betreurt de berichtgeving in de media en heeft, desgevraagd, onderstaande schriftelijke reactie gegeven.

Het NVVG-bestuur betreurt de inhoud van de berichtgeving van het AD en deelt de zorgen omtrent het tekort aan verzekeringsartsen dat onmiskenbaar leidt tot een hoge werkdruk. In hoeverre de zorgvuldigheid in het geding is, kan het NVVG-bestuur niet beoordelen omdat het geen inzicht heeft in de kwaliteit van de rapportages waar in dit onderzoek naar wordt verwezen.

Het NVVG-bestuur ziet als enige oplossing dat er meer artsen worden opgeleid tot verzekeringsarts en meer artsen in dienst worden genomen en behouden als verzekeringsarts door UWV. Investeren in het opleiden en verder professionaliseren van verzekeringsartsen is cruciaal voor het borgen van de kwaliteit van de arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen.

Het is overigens een algemeen maatschappelijk probleem dat er binnen de sociale geneeskunde een tekort is aan artsen dus ook binnen de verzekeringsgeneeskunde. Alle relevante stakeholders, waaronder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn hierbij aan zet. Het zou daarnaast goed zijn om in het basiscurriculum van de opleiding tot arts, meer aandacht te besteden aan de sociale geneeskunde.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten