Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

De Handreiking Taakdelegatie Verzekeringsarts in Publieke Domein biedt verzekeringsarts concrete handvatten

donderdag 14 juli 2022

Onlangs presenteerde de commissie Taakdelegatie van de Handreiking Taakdelegatie Verzekeringsarts in Publieke Domein. Commissievoorzitter Nico Croon is door TBV geïnterviewd over het nut en de noodzaak van de handreiking. ‘De verzekeringsarts moet zelf een professionele afweging maken of hij of zij met taakdelegatie wil en kan werken.’

Onderstaand leest u een deel van het interview. Het gehele interview is te lezen op de website van TBV.

Er is de laatste jaren al heel wat gepubliceerd over taakdelegatie, onder meer in TBV. En UWV bracht vorig jaar nog een handreiking uit. Waarom vond de NVVG het nodig om ook een handreiking op te stellen?
Croon: ‘Uit de brief van de minister blijkt dat hij verwacht dat de NVVG het voortouw neemt in de ontwikkeling van een handreiking. Er was alleen een globaal standpunt van de NVVG van vier jaar geleden en sindsdien is er wel het een en ander gebeurd op het gebied van regelgeving en jurisprudentie. De handreiking van UWV is vanuit de werkgever tot stand gekomen en heeft vooral een juridische insteek. Ze bevatte wel aanwijzingen voor de aanpak van taakdelegatie, maar voor de individuele verzekeringsarts bleef het toch erg onduidelijk hoe de beroepsgroep de professionele standaard ziet. Onze handreiking bevat concrete handvatten voor de praktische uitwerking van taakdelegatie en vergroot het besef dat de individuele verzekeringsarts (eind)verantwoordelijk is voor de vormgeving, de kwaliteit en de verbetering van zijn of haar professionele werkveld. Daar komt bij dat de tuchtrechter dankzij dit document nu eindelijk weet wat op dit punt de standaard van beroepsuitoefening is.’

De verzekeringsarts heeft een regierol als het gaat om sociaalmedisch beoordelen. In die rol kan hij of zij ondersteund worden, waar mogelijk ook door middel van taakdelegatie. Gelet op het capaciteitstekort en de daarmee gepaard gaande stijgende werkdruk, lijkt taakdelegatie een niet meer weg te denken onderdeel van het vak van verzekeringsarts te zullen zijn. Ook de politiek is hiervan doordrongen, zoals onder meer blijkt uit de brief over de toekomst van sociaalmedisch beoordelen, die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in april 2021 naar de Tweede Kamer stuurde. Mede naar aanleiding van die brief riep de NVVG de commissie Taakdelegatie in het leven. Tijdens de NVVG-ledenvergadering in april 2022 presenteerde de commissie de Handreiking Taakdelegatie voor de Verzekeringsarts. Dit document, zo schrijft de commissie in de handreiking, ‘biedt de verzekeringsarts handvatten bij het vaststellen van de toegevoegde waarde van het werken met taakdelegatie en de vormgeving, uitvoering en monitoring daarvan.’

Er is de laatste jaren al heel wat gepubliceerd over taakdelegatie, onder meer in TBV. En UWV bracht vorig jaar nog een handreiking uit. Waarom vond de NVVG het nodig om ook een handreiking op te stellen?
Croon: ‘Uit de brief van de minister blijkt dat hij verwacht dat de NVVG het voortouw neemt in de ontwikkeling van een handreiking. Er was alleen een globaal standpunt van de NVVG van vier jaar geleden en sindsdien is er wel het een en ander gebeurd op het gebied van regelgeving en jurisprudentie. De handreiking van UWV is vanuit de werkgever tot stand gekomen en heeft vooral een juridische insteek. Ze bevatte wel aanwijzingen voor de aanpak van taakdelegatie, maar voor de individuele verzekeringsarts bleef het toch erg onduidelijk hoe de beroepsgroep de professionele standaard ziet. Onze handreiking bevat concrete handvatten voor de praktische uitwerking van taakdelegatie en vergroot het besef dat de individuele verzekeringsarts (eind)verantwoordelijk is voor de vormgeving, de kwaliteit en de verbetering van zijn of haar professionele werkveld. Daar komt bij dat de tuchtrechter dankzij dit document nu eindelijk weet wat op dit punt de standaard van beroepsuitoefening is.’

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten