Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Evaluatie individueel functioneren stap voor stap dichterbij

donderdag 30 maart 2017
Evaluatie individueel functioneren stap voor stap dichterbij (1)

In september 2016 is het project “Ontwikkeling model evaluatie individueel functioneren (EIF) en evaluatie groep specialisten voor KAMG, NVVG en GAV” gestart. De eerste fase van dit project is afgerond in maart 2017 en bestond uit:

  • Een inventarisatie van bestaande initiatieven m.b.t. kwaliteitsinstrumenten.
  • Verkennen van een online omgeving voor kwaliteitsvisitatie.
  • Aansluiting zoeken bij de kwaliteitsinstrumenten vanuit de opleiding tot sociaal geneeskundige, in het bijzonder het toetsboek behorend bij de nieuwe Landelijk Opleidingsplannen (KAMG en NVVG/GAV).

Voor fase 2 is gekozen voor een pragmatische aanpak door het combineren van het uitwerken van het model in de praktijk én het testen in een pilot. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van vragenlijsten voor multisource feedback en zelfevaluatie passend binnen de werkcontext van de sociaal-geneeskundigen. En er wordt gekeken naar het gebruik maken van toetsinstrumenten (al dan niet met enige aanpassing) uit de opleidingen.

In fase 2 zal ook de benodigde professionalisering van ICT worden uitgewerkt. De herkenbare, bestaande en gedragen structuur van de intercollegiale toetsing (ICT) is namelijk uitgangspunt voor de uitwerking van de evaluatie van individueel functioneren en evaluatie functioneren groep specialisten. Ook het selectieproces voor het ondersteunende (digitale) systeem en het uitwerken van een organisatiestructuur (denk aan het instellen van een bureau met permanente financiering) maakt onderdeel uit van fase 2.

Naar verwachting zal de rest van 2017 nodig zijn voor dit onderdeel van het project. De planning is om in het 1e kwartaal 2018 een plan voor implementatie op te stellen, waarna in 2018 en 2019 de systematiek voor het periodieke evaluatie van functioneren in de praktijk geïmplementeerd kan gaan worden.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten