Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Jeremy Lek is de winnaar van de Talma penning 2018

donderdag 8 maart 2018

De Talma-jury heeft dit jaar het onderzoeksartikel van Jeremy Lek What are entrepreneurial job demands and stressors? A qualitative exploration.’ bekroond met de Talma Penning 2018. De jury was dit jaar wederom blij verrast door het aanbod aan publicaties van (aspirant) verzekeringsartsen en zag als goede runner-up Marno Middelbos met het manuscript ‘Voorspellers van verzuimduur bij licht hersenletsel binnen de vangnetpopulatie’.

De Talma Prijs die naast de mooie penning ook uit een geldbedrag bestaat, zal door de voorzitter van de jury worden uitgereikt tijdens de voorjaarsledenvergadering van de NVVG op 5 april 2018. Collega Lek zal dan ook in de gelegenheid zijn het onderzoek voor de leden van de NVVG te presenteren.

Het kwalitatief onderzoek van collega Lek onderscheidt zich door de originaliteit van het onderwerp, de verzekeringsgeneeskundige relevantie en het goed gekozen onderzoeksdesign. Het onderzoek is vlot en de resultaten en beschouwing zijn kernachtig in de Engelse taal beschreven.

De prijswinnende publicatie verschaft inzicht in de eisen die het zelfstandige ondernemerschap met zich meebrengt en de hiermee samenhangende bronnen van (werk)stress. Voor ondernemers zijn autonomie en flexibiliteit belangrijke en positieve aspecten. Financiële onzekerheid, omgang met belangentegenstellingen, verantwoordelijkheid, tijdmanagement, administratie en managen blijken de belangrijkste bronnen van stress te zijn bij de geïnterviewde ondernemers. Werkstressoren kunnen tevens afhankelijk zijn van het type ondernemerschap, bijvoorbeeld het al of niet in dienst hebben van personeel. Het onderzoek van Lek laat zien dat werkstressoren voor ondernemers (zelfstandigen) en werknemers heel verschillend kunnen zijn en biedt aanknopingspunten voor een meer gerichte begeleiding en interventie ter voorkoming van overbelasting.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten