Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Kennisgeving instemming minister met Kaderbesluit CGS

maandag 25 november 2019

De NVVG heeft advies uitgebracht over het Kaderbesluit. De Minister van VWS heeft ingestemd met het Kaderbesluit van 13 maart 2019 met als datum inwerkingtreding 1 januari 2020. In de Staatscourant van 7 november 2019, nr. 60365 is mededeling gedaan van de instemming met het genoemde besluit.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten