Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Kwaliteitstafel-Kennisagenda

maandag 9 september 2019

Het doel van de kwaliteitstafel is om de kennis, - en kwaliteitsontwikkeling van de bedrijfs,- en verzekeringsgeneeskunde te verbeteren en de aantrekkelijkheid van het beroep van bedrijfsarts en verzekeringsarts te vergroten.

Een onderdeel van het deelproject academisering is de ontwikkeling van een kennisagenda voor de bedrijfs,- en verzekeringsgeneeskunde, welke zal worden opgesteld door en voor bedrijfs,- en verzekeringsartsen. Het gaat dus uit vanuit de beide wetenschappelijke beroepsverenigingen, de NVAB en de NVVG, en niet het UWV zoals wij in de praktijk soms terug horen.
In deze kennisagenda zullen de belangrijkste kennishiaten beschreven worden, plus een plan van aanpak over hoe deze hiaten d.m.v. toekomstig wetenschappelijk onderzoek in te vullen zijn.

Om de kennishiaten onder de verzekeringsartsen/bedrijfsartsen te inventariseren zult u binnenkort een online vragenlijst ontvangen. Hier kunt u de kennishiaten aangeven die u in de dagelijkse praktijk tegenkomt bij de uitoefening van uw vak. Het verzoek is dan om de kennishiaten in de vorm van een onderzoeksvraag op te schrijven.

Omdat deze kennisagenda dus ook voor u is, is uw input natuurlijk van groot belang. Wij hopen dan ook op een grote respons!

Kennisagenda nvvg
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten