Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Leerpunten Kwaliteitsrapportages en verbeterplannen

maandag 13 november 2023

Elke instelling en de instituten zijn zelf verantwoordelijk voor de borging en evaluatie van de kwaliteit van de medische vervolgopleiding. Elke twee jaar moeten ze hiervan een kwaliteitsrapportage met verbeterplan opstellen. Deze documenten volgen uit een zelfevaluatie; een kwalitatief onderzoek naar de kwaliteit van de opleiding. In de commissie Opleiding NVVG/GAV zijn de eerste kwaliteitsrapportages en verbeterplannen van alle instellingen en instituten inmiddels gezien en van feedback voorzien. Via deze nieuwsbrief willen we de leerpunten daaruit delen met jullie.

Iedereen is met deze nieuwe verantwoordelijkheid aan de slag gegaan en heeft de kwaliteit van de eigen opleiding onderzocht. De meest gegeven feedback aan de instituten en instellingen was dat niet duidelijk beschreven was hoe het kwalitatief onderzoek was uitgevoerd. Op korte termijn zal op de NVVG-website een voorbeeld komen te staan, hoe dat kwalitatieve onderzoek opgezet kan worden. Een ander terugkerend onderwerp was dat het kwaliteitskader niet duidelijk gebruikt werd. In het kwaliteitskader staat per actor beschreven wat de minimale kwaliteit is van die actor in de opleiding per kwaliteitsdomein. Dat moet dus onderzocht worden bij alle actoren, om iets te kunnen zeggen over de kwaliteit.

De verbeterplannen hadden duidelijke punten die uit de kwaliteitsrapportage volgden. Die moesten omgezet worden in concrete acties, SMART opgesteld. Dus bijvoorbeeld met een eigenaar, een tijdspad en evaluatiemoment. In de verbeterplannen zagen de commissieleden regelmatig dat de Act (van de PDCA-cyclus) ontbrak.

De meeste kwaliteitsrapportages dateren uit 2022 en een enkeling uit begin 2023. Dat betekent dat de meeste instellingen en instituten in 2024 weer een nieuwe kwaliteitsrapportage met nieuw verbeterplan zullen inleveren bij de NVVG. En begint jullie en ons werk weer opnieuw.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten