Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Middagsymposium Professionalisering Opleidingen Sociale Geneeskunde was een groot succes

woensdag 7 juni 2017

Op 31 mei jl. vond het Middagsymposium Professionalisering Opleidingen Sociale Geneeskunde plaats bij het NBC Congrescentrum te Nieuwegein.
De organisatie van het symposium lag in handen van coördinatieteam implementatie KOERS (KAMG, NVVG en NVAB). De middag stond in het teken van het informeren en bespreken van de belangrijke vernieuwingen en ontwikkelingen met betrekking tot de sociaalgeneeskundige opleidingen.

Om half 2 werden de circa 150 deelnemers verwelkomd in de ontvangstruimte van het NBC Congrescentrum. Nadat iedereen zijn/haar deelnemersenvelop in ontvangst had genomen en een kopje koffie of thee had genuttigd werden de deelnemers vriendelijk verzocht om in de plenaire zaal plaats te nemen. Klokslag twee uur opende Prof. dr. Barend Middelkoop de bijeenkomst. Na de opening werd het woord gegeven aan Dr. Jan Lavrijsen, specialist Ouderengeneeskunde. Lavrijsen gaf zijn visie en ervaringen bij de vernieuwing van de opleiding tot specialist Ouderengeneeskunde. Vervolgens gaf Marjolein Bastiaanssen, bedrijfsarts/coördinatieteam KOERS, de resultaten van project KOERS en het Kwaliteitskader. Het programma voor de pauze werd afgesloten door Tineke Woldberg, onderwijskundige, coördinatieteam KOERS. Woldberg gaf haar kijk op de professionalisering van de praktijkopleider.

Na een korte pauze werd het programma vervolgd met deelsessies over de 3 nieuwe Landelijke OpleidingsPlannen; BG, VG en M&G. De workshop van de NVAB werd geleid door Marie-José Thunnissen, bestuurslid NVAB en bedrijfsarts & Truus van Amerongen-Leertouwer, bedrijfsarts/hoofdopleider HCC/ArboNed. Hans Bos, voorzitter Commissie Opleiding NVVG/GAV & Tineke Woldberg, onderwijskundige, coördinatieteam KOERS, verzekeringsarts, zorgden ervoor dat de workshop van de NVVG / GAV goed verliep. De derde workshop, die van de KAMG, werd geleid door KAMG: Hanna Bos, bestuurslid KAMG, portefeuille onderwijs en arts M&G. De deelnemers waren naar specialisme verdeeld over de diverse deelsessies, zodat men actief deel kon nemen en weet had van de inhoud.

Na afloop van de deelsessies gaf Rob van der Meer, arts M&G, secretaris RGS tijdens een plenaire presentatie de visie en rol CGS en RGS bij kwaliteitszorg van opleiding in de toekomst weer. De bijeenkomst werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling door Prof. dr. Barend Middelkoop. Vervolgens werden alle deelnemers uitgenodigd om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten tijdens de netwerkborrel. Het coördinatieteam implementatie KOERS kan terug kijken op een geslaagd symposium.

Presentaties

Resultaten project KOERS en Kwaliteitskader
Marjolein Bastiaanssen, bedrijfsarts/coördinatieteam KOERS

Professionalisering Praktijkopleider
Tineke Woldberg, onderwijskundige, coördinatieteam KOERS

Workshop NVAB
Marie-José Thunnissen, bestuurslid NVAB en bedrijfsarts & Truus van Amerongen-Leertouwer, bedrijfsarts/hoofdopleider HCC/ArboNed

Workshop KAMG
Hanna Bos, bestuurslid KAMG, portefeuille onderwijs en arts M&G

Visie en rol CGS en RGS bij kwaliteitszorg van opleiding in de toekomst
Rob van der Meer, arts M&G, secretaris RGS

Fotoverslag

Fotograaf: Maarten van Haaff

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten