Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Nieuwe accreditatieregeling ‘nascholing buiten het eigen vakgebied’ voor sociaal geneeskundigen

donderdag 9 maart 2017

Per 1 april 2017 mogen sociaal geneeskundigen per herregistratieperiode maximaal 25% geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen. Deze nieuwe accreditatieregeling geldt voor de meeste geneeskundig specialisten en profielartsen met een registratie bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en sluit aan op de vraag uit de praktijk. Zo kan het voorkomen dat een verzekeringsarts een nascholing wil volgen bij de orthopeden, een psychiater bij de neurologen, een reumatoloog bij de bedrijfsartsen, een huisarts bij de jeugdartsen, een klinisch geriater bij de huisartsen, enzovoorts. Aan de keuze voor het volgen van nascholing op andere vakgebieden worden geen beperkingen in onderwerpkeuze gesteld, maar wordt vertrouwd op de professionaliteit van de arts.

Accreditatie-uren toegekend door een geneeskundig specialisme of artsenprofiel met een registratie bij de RGS kunnen meetellen als nascholing buiten het eigen vakgebied ten behoeve van de herregistratie als geneeskundig specialist of profielarts.
De NVAB, KAMG en NVVG hebben besloten om “lijstverbindingen” aan te gaan. Dit houdt in dat bij- en nascholing, gevolgd in een ander sociaal geneeskundig specialisme, per definitie relevant wordt geacht voor alle sociaal geneeskundigen en dus voor het eigen specialisme meetelt.

Accreditatie-uren toegekend door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) tellen mee als nascholing binnen het eigen vakgebied, omdat de algemene competenties (zoals communicatie, samenwerking en maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van iedere geneeskundig specialist en profielarts behoren.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten