Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Nieuwe directeur NVVG: Ilse Nieuwenhuizen

dinsdag 30 augustus 2022
In 2021 bereikte NVVG-directeur, Marijke van Bork, de pensioengerechtigde leeftijd. Het NVVG-bestuur prees zich gelukkig toen Marijke besloot haar werkzaamheden als directeur nog een jaar te willen continueren. Dit jaar verlenging loopt nu op zijn einde helaas. Het bestuur gunt Marijke van harte dat zij straks van haar pensioen kan gaan genieten en is dankbaar voor de grote inzet, vanaf 2017, van Marijke als NVVG-directeur.

Om de continuïteit binnen de NVVG te waarborgen is het bestuur tijdig op zoek gegaan naar opvolging voor Marijke als huidig directeur. Gezien het grote aantal externe contacten, de diversiteit aan portefeuilles en de hoeveelheid werkzaamheden van de NVVG-directeur is het van belang om voldoende gelegenheid te hebben voor een ruime inwerkperiode.

Het NVVG-bestuur is verheugd u te kunnen meedelen dat Ilse Nieuwenhuizen bereid is om
Marijke van Bork op te volgen, ingaande op 1 september 2022. In de afgelopen periode hebben huidig directeur en toekomstig directeur, Marijke en Ilse, al nauw met elkaar samengewerkt om de overdracht zo optimaal mogelijk te laten verlopen. In de komende periode zal deze samenwerking en overdracht nog worden voortgezet.

Ilse Nieuwenhuizen werkt geruime tijd als primair verzekeringsarts, adviseur verzekeringsarts en de laatste twee jaar als auditor verzekeringsarts bij UWV. Vanaf 1 augustus is zij weer werkzaam als adviseur verzekeringsarts bij UWV.

Ilse ziet het als een uitdaging om verbinding tussen verschillende gremia te leggen en hoopt haar ervaring en expertise hierbij te kunnen inzetten. Zij is zeer gemotiveerd aan deze nieuwe uitdaging te beginnen.

In de NVVG najaarsledenvergadering van 6 oktober 2022 zal er officieel afscheid van
Marijke van Bork, als directeur van de NVVG, worden genomen. Wij nodigen u dan ook van harte uit aanwezig te zijn op 6 oktober 2022. Na het wetenschappelijk programma op deze dag zal er, tijdens de borrel, gelegenheid zijn Marijke persoonlijk te bedanken voor haar inzet voor de NVVG.
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten