Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

NVVG Ledenraadpleging

vrijdag 22 maart 2024

Onder het mom ‘beter laat dan nooit’ willen we in deze nieuwsbrief aandacht geven aan de ledenraadpleging van november 2023. In eerste instantie zijn we als bestuur van de NVVG enorm blij dat zoveel leden betrokken zijn bij hun vak en hun toekomst. Als bestuur willen we vooral de items die belangrijk werden gevonden verder brengen. Het gaat hierbij om:

  1. De precisie ten aanzien van duurzaamheid van beperkingen en mogelijkheden, die door jurisprudentie van verzekeringsartsen wordt gevraagd, is te ver doorgeslagen.
  2. CBBS biedt een schijnzekerheid, de arbeidsongeschiktheidsklassen moeten grover worden dan de huidige indeling.

Het tweede punt kende minder draagvlak. We zien daarom ruimte om de oplossing (grovere indeling) niet als enige oplossingsrichting te zien.

Naast de twee hoogst scorende stellingen waren er ook twee stellingen die minder scoorde. Te weten:

  1. We hebben als beroepsgroep over de jaren zoveel ervaring opgedaan met taakdelegatie dat we naast de algemene handreiking nu ook specifieke vragen kunnen beantwoorden middels leidraden.
  2. Er zijn geen verzekeringsartsen te kort, ze zouden beter ondersteund moeten worden met technische middelen zodat ze effectiever ingezet kunnen worden.

Op deze punten zullen we als NVVG minder nadruk leggen. De openvragen gaven nog als extra inzicht dat we meer aandacht en trots mogen claimen voor de sociaal geneeskundige kant van ons vak. Hoe kunnen we persoonlijk en sociale kenmerken beter meenemen in onze overwegingen en hoe kunnen we door onze adviezen meer gezondheidswinst creëren voor onze cliënten. Dit hebben we als vereniging al meegenomen in ons advies richting OCTAS en zullen we ook de aankomende periode verder meenemen in onder andere ons beroepsprofiel.

De gehele uitkomst van de ledenraadpleging vindt u onderstaand:

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten