Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

NVVG Partnership Stoppen met Roken

woensdag 16 november 2022

Zorgstandaard Tabaksverslaving
Sinds augustus is een kleine werkgroep met daarin vertegenwoordigers van NHG, ZN, en het Longfonds onder begeleiding van Eva de Groot van Berenschot en Miriam de Kleijn vanuit het bestuur van het Partnership bezig om de Zorgstandaard Tabaksverslaving aan te passen zodat deze ‘tripartite’ kan worden ingediend bij het Zorginstituut. Ook is er een start gemaakt met het schrijven van de informatieparagraaf, het implementatieplan en het onderhoudsplan die voor indiening bij het Zorginstituut noodzakelijk zijn. Alle beroepsverenigingen die eerder ook de Zorgstandaard hebben geautoriseerd of ondersteund worden nu ook weer benaderd, allereerst voor input voor het implementatieplan en straks in een consultatieronde voor de concept tekst. De indiening van de Zorgstandaard moet voor 1 december plaatsvinden.

Update richtlijn tabaksverslaving en stoppen met roken
Afgelopen zomer is er een start gemaakt met de modulaire herziening van de Multidisciplinaire Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning en NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met Roken. Het Trimbos-instituut en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) voeren deze update in een gemeenschappelijk traject uit.

Praktisch handboekje SMR voor de zorgverlener
‘In ieder roker zit een stopper. Praktische adviezen voor iedere zorgverlener.’Dit is de titel van een boek dat drie bestuursleden van het Partnership samen met Sylvia Heddema geschreven hebben, en dat waarschijnlijk tegen het einde van dit jaar in een grote oplage zal worden uitgegeven door het Trimbos Instituut.

Materialen Rookvrije Start
Om de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord beter te kunnen bereiken, intensiveert het Ministerie van VWS de activiteiten van de Taskforce Rookvrije Start. Daarom biedt de Taskforce Rookvrije Start vanaf 1 september tot in elk geval eind 2022 haar scholing (training en e-learnings) en materialen gratis aan. Bekijk de materialen in de toolkit of lees meer over het scholingsaanbod op de vernieuwde website van de Taskforce Rookvrije Start.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten