Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Oproep inzendingen voor Talma penning 2024

woensdag 22 mei 2024

Ook dit jaar biedt de Talma-jury iedereen de mogelijkheid om een publicatie in te zenden voor de Talma-penning 2024. De Talma-prijs bestaat uit een fraaie penning en een geldbedrag.

Auteurs van publicaties (dissertaties, artikelen, scripties in het kader van de opleiding tot sociaal geneeskundige, etc.) kunnen hiervoor meedingen, indien het onderwerp ligt op het terrein van de verzekeringsgeneeskunde. De jury beoordeelt de inzendingen en selecteert daaruit de voor de verzekeringsgeneeskunde meest relevante, aansprekende, originele, interessante en wetenschappelijk adequaat opgezette publicatie, die (de neerslag van) een eigen (kwalitatief of kwantitatief) onderzoek behelst.
Omdat het in beginsel moet gaan om eigen wetenschappelijk onderzoek, komen opiniërende publicaties, en publicaties die zich beperken tot het bespreken van andermans onderzoek, niet voor een Talma-prijs in aanmerking.

De Talma-penning richt zich primair op auteurs uit het verzekeringsgeneeskundige veld, maar ook andere auteurs kunnen meedingen, zolang de verzekeringsgeneeskundige relevantie van de publicatie maar voorop staat. Om onevenredig zware concurrentie te voorkómen zijn professionele onderzoekers van onderzoeksinstellingen uitgesloten van deelname.
Om mee te kunnen dingen naar de Talma-penning 2024 moet de publicatie uiterlijk op 31 juli 2024 bij de Talma-jury binnen zijn. De oorspronkelijke verschijningsdatum van de betreffende publicatie mag maximaal 2 jaar liggen vóór de sluitingsdatum.

Primair verzoekt de jury auteurs om zelf initiatief te nemen en hun publicatie in te zenden.
Daarnaast kunnen derden de jury ook attenderen op mogelijke kandidaten; in dat geval zal de jury met de auteurs contact opnemen en hen vragen of zij belangstelling hebben om naar de prijs mee te dingen.
Belangstellenden kunnen zich kenbaar maken bij de voorzitter van de jury, de heer Bart Kramer. Ook suggesties voor mogelijke kandidaten (en vragen over de Talma-penning in het algemeen) kunnen bij hem worden ingediend via het mailadres: secretariaat@nvvg.nl

De publicatie kan digitaal via het emailadres: secretariaat@nvvg.nl worden toegezonden aan de jury.
De publicatie kan eventueel ook fysiek worden ingezonden; in dat geval wordt de auteur verzocht dit in 5-voud te doen, opdat alle juryleden een eigen exemplaar ter beschikking krijgen. Het postadres is:
Secretariaat NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Namens de Talma-jury,
Bart Kramer, voorzitter

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten