Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Regels, processen en documenten omtrent de “nieuwe” erkenningsprocedure van een opleidingsinstelling of opleidingsinstituut.

maandag 21 februari 2022

In 2020 is door de KNMG een startsignaal gegeven om de kwaliteitscyclus te starten bij de opleidingsinstellingen en -instituten. Deze cyclus staat los van de “oude visitaties” die voor sommige opleidingsinstellingen en -instituten nog gelden.
De twee systemen van erkenning-behouden, lopen nu dus naast elkaar. Alle instellingen en instituten dienen dus bezig te zijn met de kwaliteitscyclus. Los van het feit of zij nog een RGS-visitatie verwachten volgens het “oude systeem”.

In het kader van de evaluatiecyclus en de aan te leveren kwaliteitsrapportage heeft de commissie Opleiding NVVG/GAV een schematisch overzicht gemaakt van de nieuwe, aanvullende erkenningseisen die naast alle bestaande kwaliteitseisen aan de orde zijn en met elkaar samenhangen.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten