Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Terugblik voorjaarsledenvergadering

dinsdag 20 april 2021

Voorjaarsledenvergadering

18 maart jl. vond de NVVG voorjaarsledenvergadering digitaal plaats met aansluitend een programma over leefstijlgeneeskunde. Tijdens de vergadering werden Kevin de Decker, Sjef Wijnen en Tim de Wit gekozen tot bestuursleden. Bij de aanstelling van de bestuursleden werd terecht opgemerkt dat er in het bestuur momenteel geen vertegenwoordiging is vanuit de private verzekeringsgeneeskunde. Het huidige bestuur houdt hier zeker rekening mee en hierbij dan ook de oproep aan collega’s werkzaam in de private verzekeringsgeneeskunde die interesse hebben in een bestuursfunctie om zich aan te melden bij het secretariaat.

Vervolgens werden de conceptverslagen van de najaarsledenvergadering 2020 en het jaarverslag 2020 besproken en vastgesteld waarna de leden werden bijgepraat over het financieel overzicht 2020 door de penningmeester. De penningmeester heeft de door de leden gestelde vragen duidelijk beantwoord. Daarnaast werd door de penningmeester een wijziging in het Huishoudelijk Reglement toegelicht ten aanzien van leden die de contributie niet betalen. Deze wijziging werd na stemming aangenomen.

Helaas hebben we tijdens deze voorjaarsledenvergadering afscheid moeten nemen van bestuursleden Hans de Brouwer en Leo van der Beek. Beiden werden hartelijk bedankt door zowel het bestuur als de leden voor hun inspanningen voor onze Wetenschappelijke Vereniging.

Hierna hebben de vertegenwoordigers van de commissies en werkgroepen de leden toelichting gegeven over zaken die binnen de commissies en werkgroepen spelen en de projecten waar de NVVG bij betrokken is. Tenslotte heeft de voorzitter een uiteenzetting gegeven over de toekomst van het sociaal-medische beoordelen waarna de ledenvergadering werd gesloten en er een korte pauze is gehouden.

Het programma Leefstijlgeneeskunde bestond uit presentaties van Marloes Vooijs en Linda Battes. Leefstijlgeneeskunde is binnen ons vak een erg mooi onderwerp waarbij de onderzoeken van Marloes en Linda handvatten bieden in het kader van re-integratie en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is het potentieel een mooie manier om het vak te verreiken waardoor het werk inhoudelijk interessanter kan worden. De presentaties werden erg goed ontvangen door de leden welke kritische vragen stelden in het kader van de toepasbaarheid van de adviezen bij hun werkzaamheden. Het was erg mooi om te zien dat de leden elkaar direct tips gaven, er veel interactie was tussen de leden en de verbinding werd gezocht.

Het bestuur kan terugkijken op een goede ledenvergadering met aansluitend een mooi inhoudelijk programma.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten