Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Toetsboeknieuws februari 2021

dinsdag 16 februari 2021

Het toetsboek is inmiddels enige tijd in werking getreden en in de komende zomer zal de eerste evaluatieronde plaats gaan vinden. In het kader hiervan ontvangen we graag input vanuit de gebruikers, de opleidingsinstellingen en –instituten welke kan worden meegenomen.

Vragen en opmerkingen kunnen te allen tijde worden ingediend, maar zijn nu extra waardevol in het kader van de komende evaluatieronde. Hierbij kan gedacht worden aan:

-Speltechnische en taal technische fouten.

-Omissies

-Onduidelijkheden in de toetsen of de begeleidende uitleg.

Het is de bedoeling om de evaluatieronde zomer 2021 uit te voeren. Input welke vóór 30 juni 2021 ingediend is zal hierbij in ieder geval nog meegenomen kunnen worden in de huidige evaluatieronde. Doel van deze evaluatierondes, welke om de 2 jaar plaatsvinden is om het toetsboek als hulpmiddel voor de AIOS en praktijkopleider te optimaliseren.

Feedback is van harte welkom en kan gemaild worden naar het adres van het secretariaat van de NVVG: secretariaat@nvvg.nl onder vermelding van ‘evaluatie toetsboek’. Geef hierbij zo concreet mogelijk aan welk onderdeel van het toetsboek het betreft.

NVVG header kl
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten