Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Uitnodiging Invitational Conference - Evaluatie Individueel Functioneren (EIF), dinsdag 10 oktober 2017

woensdag 27 september 2017


KAMG en NVVG/GAV zijn eind 2015 gestart met de ontwikkeling van een model evaluatie individueel functioneren (EIF) en evaluatie groep specialisten.

Deze Wetenschappelijke Verenigingen maken zich hard voor een optimale kwaliteit van de sociaal geneeskundige beroepsuitoefening. Werken aan professioneel handelen, vakinhoudelijke ontwikkeling en je toetsbaar opstellen horen hierbij. Periodieke evaluatie van het professioneel functioneren is niet alleen bedoeld als een toetsinstrument in het kader van de aangescherpte herregistratie eisen per 1 januari 2016 maar geeft ook het educatieve proces vorm. Het gaat uit van het principe ‘een leven lang leren’. Artsen moeten zich ook na hun registratie als specialist of profielarts voortdurend blijven ontwikkelen in álle CanMEDS-competenties; niet alleen op het gebied van medisch handelen, maar ook in competenties als communiceren, organiseren en samenwerken.

Tijdens deze Invitational Conference informeren wij u over de (formele) achtergrond van dit project, de ontwikkeling, de instrumenten en vervolgens gaan we met u in gesprek. Deze middag levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een passende systematiek die in pilots getest en bijgesteld wordt. KAMG en NVVG/GAV hopen dat u deze periodieke evaluatie gaat omarmen als een praktisch bruikbaar en kwaliteitsbevorderend instrument.

Doelgroep:

Alle leden van KAMG en NVVG/GAV, geïnteresseerden en betrokkenen bij de Sociale Geneeskunde.

Programma:

13.00 – 13.30 uurInloop
13.30 - 15.00 uurNajaarsledenvergadering GAV
Najaarsledenvergadering KAMG
Najaarsledenvergadering NVVG
15.00 - 15.30 uurPauze
15.30 – 15.35 uur Welkom Invitational Conference
Dagvoorzitter: Clementine Wijkmans
15.35 - 15.50 uurAchtergrond nieuwe herregistratie-eisen
Prof. Dr. Edith ter Braak, hoofd Medische Vervolgopleidingen
15.50 – 16.00 uur Stand van zaken project EIF
Sylvia van der Burg-Vermeulen, projectcoördinator EIF
16.00-16.30 uurPlenaire lezing Instrumenten EIF
Rob Kok, voorzitter werkgroep Inventarisatie instrumenten
16.30 – 16.45 uurKoffie en thee pauze
16.45 – 17.25 uurInteractieve Statafel Sessies
Zaal AtlantaPlenair Sessie I.A: Professionalisering ICT groepen - Mariëlle Jambroes
Zaal BarcelonaSessie I.B: Professionalisering ICT groepen - o.l.v. werkgroeplid
Zaal BarcelonaSessie II.A: Vertaalslag instrumenten EIF – o.l.v. Rob Kok
Zaal BarcelonaSessie II.B: Vertaalslag instrumenten EIF – o.l.v. werkgroeplid
Zaal SydneySessie III.A: Werken met portfolio – o.l.v. 2 aios en stuurgroeplid
Zaal SydneySessie III.B: Werken met portfolio – o.l.v. 2 aios en stuurgroeplid
Zaal Seoul Sessie III.C: Werken met portfolio – o.l.v. 2 aios en stuurgroeplid
Zaal Seoul Sessie III.D: Werken met portfolio – o.l.v. 2 aios en stuurgroeplid
17.25 – 17.30 uurTerugkeer naar de plenaire zaal
17.30 – 17.40 uurAfsluiting Invitational Conference
Dagvoorzitter: Clementine Wijkmans
17.40 – 18.30 uurBorrel en napraten


Datum en locatie Invitational Conference EIF
10 oktober 2017 van 15.30 – 18.30 uur
Van der Valk Almere

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten