Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Update EUMASS activiteiten

vrijdag 16 oktober 2020

Op 18 september jl. vond de Council meeting digitaal plaats.

Er is uiteraard stil gestaan bij de COVID-19 pandemie:

België, Estland, Nederland, Noorwegen, Roemenië, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk beschreven, al dan niet ondersteund door een Power Point-presentatie, het verloop van de COVID-19-pandemie in de respectievelijke landen en het effect ervan op het verzekeringsgeneeskundig werk. Met uitzondering van Zweden, waar vanaf het begin een ander beleid werd gevoerd en waar medische beoordelingen al op papier werden uitgevoerd, zijn de hoofdlijnen:

 • COVID-19 heeft landen in maart-april 2020 overvallen
 • Iedereen moest ineens vanuit huis werken
 • Het was niet langer mogelijk om cliënten persoonlijk te ontmoeten; er moest worden overgeschakeld op beoordelingen op stukken of telefonische consulten
 • Lichamelijk onderzoek was niet meer mogelijk
 • Deze werkwijze lijkt van invloed op de kwaliteit van de beoordelingen te zijn
 • Uitkeringen voor kort ziekteverzuim en revalidatie zijn in sommige landen automatisch verlengd
 • Na de eerste piek hebben veel landen geprobeerd een balans te vinden tussen veiligheid en “doorgaan met leven”
 • COVID-19 laait nu weer op, vooral onder jongeren.
 • De meeste landen proberen dit nu tegen te gaan met lokale maatregelen.
 • Het gebruik van maskers varieert

Met de naderende herfst en winter met de bijbehorende reguliere griep en andere virussen, zal het moeilijker worden om COVID-19-infecties te onderscheiden

De meeste landen willen leren van de afgelopen tijd; ook met betrekking tot verzekeringsgeneeskundig werk. De wens is om de veranderingen ten goede te behouden, maar er moet onderzoek worden gedaan naar de risico's van de nieuwe praktijken en de effecten op de kwaliteit van de beoordelingen. Onderzoek naar de lange termijn effecten van COVID-19 en hoe hiermee om te gaan in verzekeringsgeneeskundige beoordelingen is ook nodig. Mogelijk ligt hier een taak voor EUMASS om onderzoek op dit gebied te stimuleren en mede te organiseren. COVID-19 zal ook een onderwerp zijn op het congres van Bazel.

Het EUMASS Congres Bazel, dat zoals eerder aangekondigd een jaar is uitgesteld, zal van 16 t/m 18 september 2021 in elk geval doorgaan, maar de vorm waarin het zal plaatsvinden staat nog niet vast. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 1. Volledig congres op locatie
 2. Hybride vorm A: volledig congres ter plaatse inclusief streaming, gefilmde presentaties en gestreamde discussies
 3. Hybride vorm B: klein congres op locatie (alleen keynotes en het lokaal programma op locatie); gefilmde wetenschappelijke en posterpresentaties, gestreamde discussies; workshops gestreamd.
 4. Volledig gestreamd congres

Aldus zullen deelnemers in elk geval op de één of andere wijze kunnen deelnemen aan het congres.

Het congresprogramma zal worden uitgebreid met het COVID-19-onderwerp. Het Wetenschappelijk Comité buigt zich nog over de inhoud en vorm van dit onderwerp. Na de beslissing om het Congres van Bazel met een jaar uit te stellen, is in overleg met de Frans-Belgische organisatoren besloten om het Congres in Straatsburg ook met een jaar uit te stellen, zodat vanaf 2021, volgens de statuten, het EUMASS-congres om de twee jaar wordt georganiseerd.

Het 6e Internationale congres van medische beoordelaars in Slovenië vindt plaats van 11 tot 13 maart 2021 in het congrescentrum Thermana Laško in Laško, Slovenië. De thema's van het congres zijn orthopedie, fibromyalgie en arbeidsrevalidatie, met de nadruk op ziekteverlof, arbeidsongeschiktheid, beoordeling van arbeidsongeschiktheid en werkhervatting.

Het indienen van de abstracts is gestart en loopt tot 15 november 2020.
De inschrijving voor deelname aan het congres start op 1 januari 2021. Het early bird-tarief eindigt op 10 februari 2021.
De organisatoren van het congres kijken momenteel naar verschillende scenario's met minder bezoekers terplekke, in combinatie met online deelname, dus een hybride organisatie. Zie voor meer informatie: https://6mkmis.com/en/

Verder is nog een aantal huishoudelijke zaken aan de orde gekomen, waaronder de herziening van de statuten.

Annette de Wind

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten