Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Urgente zorgen KNMG over bescherming patiëntgegevens in ‘Sleepwet’

dinsdag 9 januari 2018

Binnenkort treedt de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel de ‘Sleepwet’ genoemd, in werking. Ondertussen zijn twee maatschappelijke risico’s niet gerepareerd: de AIVD kan privacygevoelige gezondheidsgegevens die ‘in bulk’ zijn verzameld, delen met het Openbaar Ministerie en met buitenlandse veiligheidsdiensten. De KNMG wil dat de minister van Binnenlandse Zaken zo snel mogelijk een adequate bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van patiënten regelt.

De AIVD mag volgens de nieuwe wet alleen informatie over de gezondheid van een specifieke persoon verzamelen als dit ter aanvulling is op andere gegevens die al verwerkt of verzameld zijn én als dit onvermijdelijk is om een dreiging goed te kunnen inschatten. Dit is met enige waarborgen omkleed. Maar dat geldt niet voor het verstrekken aan het OM en aan buitenlandse veiligheidsdiensten van informatie die de AIVD

heeft opgevist via de sleepnetmethode. Volgens de ‘Sleepwet’ mag de AIVD deze ‘bijvangst’ aan hen verstrekken zonder procedurele waarborgen.

Groot risico

En daarin schuilt het grote risico, want in deze zogenaamde bijvangst kunnen óók persoonlijke gezondheidsgegevens van patiënten zitten, bijvoorbeeld spraakopnames, e-mails, faxen van consulten tussen dokters en patiënten en tussen hulpverleners onderling. Het is voor de KNMG onaanvaardbaar dat hierin geen waarborgen ter bescherming van informatie over patiënten zijn opgenomen.

Wat de KNMG wil

De KNMG ziet mogelijkheden om deze knelpunten in de wet weg te nemen via uitvoerende regels. Zo wil de KNMG de volgende mogelijkheden onderzoeken:

  • Onafhankelijke medische toets inbouwen: is het noodzakelijk en onvermijdelijk om als bijvangst verzamelde medische gegevens voor opsporingsdoeleinden aan het OM te verstrekken?
  • Medische gegevens uit de ‘bijvangst’ filteren voordat deze aan buitenlandse veiligheidsdiensten worden verstrekt.

De KNMG voert hierover sinds oktober gesprekken. Dit heeft nog niet geleid tot reparatie van de risico’s door het ministerie van Binnenlandse Zaken en met name de AIVD, terwijl de wet waarschijnlijk al in mei van kracht wordt. De KNMG wil dan ook dat de minister van Binnenlandse Zaken zo snel mogelijk een adequate bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van patiënten regelt.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten