Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Veel vragen over herregistratie basisartsen

maandag 13 oktober 2014

Op 1 januari 2017 moeten veel basisartsen en profielartsen voor het eerst herregistreren in het BIG-register. De KNMG, maar ook de LAD en KAMG krijgt veel vragen van artsen over de invoering van herregistratie. Dit komt omdat de overheidsregels daarvoor momenteel onvoldoende helder zijn, waardoor artsen niet weten waar ze aan toe zijn. Dit leidt tot onrust, omdat sommige artsen vrezen hun artsentitel te zullen verliezen. Maar wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Vanaf 1 januari 2012 staat elke arts voor maximaal vijf jaar ingeschreven in het BIG-register. Een grote groep basisartsen moet zich op 1 januari 2017 voor het eerst herregistreren. Dat kan op grond van werkervaring of door het volgen van een opleidingsprogramma. Het Ministerie van VWS werkt nog aan een document waarin de herregistratie-eisen worden geëxpliciteerd. Ook is de KNMG nog in gesprek met het ministerie over dit beoordelingskader.Er is vooral discussie over:

  1. Soort werkzaamheden
  2. Positie profielartsen
  3. Promotietraject
  4. Scholingseisen

Soort werkzaamheden
Voor herregistratie tellen alleen werkzaamheden mee 'op het gebied van de individuele gezondheidszorg'. Volgens de minister vallen werkzaamheden zoals indiceren, keuren en beoordelen daar buiten. Dat betekent kortweg dat artsen die buiten de curatieve zorg werken in 2017 mogelijk hun registratie verliezen. Volgens de minister liggen deze werkzaamheden niet op het vlak van de individuele gezondheidszorg. De KNMG is het daar volstrekt niet mee eens en geeft een bredere uitleg aan het begrip 'individuele gezondheidszorg'. Dit heeft de KNMG in maar 2014 in een gezamenlijke brief met LAD, KAMG, ZN (Zorgverzekeraars Nederland) en NMT (tandartsen) aan het ministerie van VWS laten weten. In een recente brief aan de KNMG heeft het ministerie laten weten haar mening niet te zullen herzien. De KNMG betreurt dit ten zeerste. Het ministerie heeft betrokken partijen uitgenodigd voor een gesprek om een betere duiding te geven van wat relevante werkervaring is. Dit gesprek vindt nog deze maand plaats.

Positie profielartsen
De positie van de profielarts is niet duidelijk. De minister vindt dat de werkzaamheden van het KNMG-profiel arts beleid en advies niet meetellen voor herregistratie. De KNMG verzet zich hier tegen omdat de werkzaamheden van deze groepen artsen tot het domein van de arts behoren en de werkzaamheden daarom zouden moeten meetellen voor herregistratie. Volgens de KNMG zou een profielregistratie van de KNMG voldoende moeten zijn om in het BIG-register geregistreerd te staan.

Promotietraject
Er is ook onduidelijkheid over herregistratie na een promotietraject. In een eerder stadium heeft de minister geoordeeld dat het verrichten van promotieonderzoek niet meetelt als werkervaring. Dit betekent dat een arts na een promotietraject kan worden doorgehaald in het BIG-register. De KNMG heeft ervoor gepleit dat artsen die een opleidingsplek hebben voor een specialistenopleiding wel in het BIG-register geregistreerd worden. Deze regeling is inmiddels toegezegd.

Scholingseisen
Bij onvoldoende werkervaring moet een scholingstraject gevolgd worden. De eisen voor scholing zijn echter nog niet bekend. Ook dit brengt onrust mee, omdat artsen zich geruime tijd voor de scholing willen voorbereiden. De KNMG pleit voor snelle duidelijkheid en zal hier nogmaals bij het Ministerie van VWS op aandringen.

Informatie
Wij begrijpen de onrust bij basisartsen en profielartsen. De KNMG is daarom nog steeds in overleg met het ministerie om te komen tot een regeling die recht doet aan het werk van artsen. Wij hopen u binnen afzienbare tijd meer duidelijkheid te kunnen geven. Mocht u echter vragen hebben over uw herregistratie, neem dan contact op met de KNMG-artseninfolijn.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten