Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Vertrek Sylvia van der Burg-Vermeulen als directeur NVVG

dinsdag 14 maart 2017

Sylvia van der Burg-Vermeulen is de vertegenwoordiger namens cluster 3 (Sociale Geneeskunde) binnen het dagelijks bestuur van de KNMG geworden. Enerzijds zijn wij als NVVG blij met deze goede kandidaat, die zeer is ingevoerd in ons vak en die ook de belangen van de Sociale Geneeskunde breed goed kan behartigen in het DB. Anderzijds moeten we ook een bestaande samenwerking beëindigen, daar zij op termijn geen directeur meer kan zijn uiteraard, wat wij betreuren uiteraard. Wij willen haar hierbij ook bedanken voor de goede samenwerking tot op heden. Vooralsnog is er gelukkig wel een overgangsperiode mogelijk.

Dit betekent wel dat het NVVG bestuur hard op zoek moet gaan naar een nieuwe directeur. Suggesties zijn welkom bij NVVG voorzitter Rob Kok. Lees hierbij het functieprofiel voor de NVVG directeur.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten