Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Werkconferenties

maandag 23 januari 2023

Het afgelopen jaar hebben de instellingen en instituten hard gewerkt om volgens de nieuwe regels de kwaliteit van de opleidingen te evalueren en te borgen. De RGS heeft de NVVG de taak gegeven om zowel de opleidingsplannen te beoordelen als de kwaliteitsrapportages van feedback te voorzien. Dit is beide gedaan door een afvaardiging (Taskforce) van de commissie Opleiding NVVG/GAV.

Een andere taak die de RGS de NVVG heeft gegeven is dat er eens per vijf jaar een werkconferentie gehouden dient te worden, met een onderwerp volgend uit de eerste taak. Als onderwerp heeft de commissie Opleiding gekozen om de actoren van de MVO, handvatten te geven hoe ze efficiënt en proportioneel de kwaliteitsevaluatie kunnen doen en de kwaliteit te kunnen borgen. De actoren, te weten leidinggevenden, opleiders en AIOS, zijn degene die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en het borgen van de MVO. Deze drie-eenheid is dan ook de doelgroep van de werkconferentie. De werkconferentie is bedoeld om hen te ondersteunen in de praktijk.

Zo zullen de basisregels nog eens voorbijkomen, maar het zijn vooral actieve werkgroepen waarin de actoren aan de slag gaan met wat er al gedaan is, wat er goed gaat, waar de knelpunten liggen en hoe ze verder kunnen. Op deze manier kan de NVVG het werkveld ondersteunen.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten