Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Zorgen over kwaliteit herbeoordelingen

maandag 27 juni 2016

Evenals de NOVAG maakt de NVVG zich ernstig zorgen over de kwaliteit van deze herbeoordelingen en betwijfelen of hiermee de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Ook wij krijgen vanuit het hele land in toenemende mate negatieve signalen van onze beroepsgenoten over dit herbeoordelingstraject. Echter als wetenschappelijke vereniging willen en kunnen wij niet oproepen tot acties die treden in de arbeidsverhouding die onze leden met hun werkgever hebben. Wel willen we nogmaals een dringende oproep doen aan het UWV om bij dit herboordelingstraject enkel en alleen ervaren verzekeringsartsen in te zetten, om de kwaliteit te kunnen borgen, het afbreukrisico voor jonge potentiele verzekeringsartsen en het risico op imagoschade voor onze beroepsgroep te voorkomen. Als NVVG denken wij graag mee over andere oplossingen, bijvoorbeeld de reeds aangetrokken basisartsen inzetten op minder complexe beoordelingen met de nodige supervisie en begeleiding, liefst in een opleidingstraject.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten