Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

LOSGIO nieuwsbrief juni 2021

maandag 14 juni 2021

De LOSGIO-nieuwsbrief is terug van weggeweest! Het LOSGIO-bestuur vindt het van groot belang dat alle leden op de hoogte zijn van wat er binnen hun eigen beroepsgroep en bij de andere aios van het LOSGIO allemaal speelt.

In deze nieuwsbrief vindt je natuurlijk nieuws vanuit het LOSGIO. Daarnaast is er ook een update per beroepsgroep en aandacht voor korte nieuwsberichten en de nieuwste vacatures.

De afgelopen jaren is LOSGIO uitgegroeid tot een belangrijke partner in de beleidsvorming rond de opleiding en de toekomst van de sociaal geneeskundige vakgebieden. Om LOSGIO in de toekomst nog beter te positioneren en onze stem goed te kunnen laten horen hebben we besloten de structuur duidelijker neer te zetten. De 3 verschillende takken hebben elk een eigen commissie of netwerk voor onderwerpen die specifiek zijn voor het vakgebied. LOSGIO is de verbinding met en tussen de 3 beroepsgroepen om zo gezamenlijk te kunnen profiteren van de inspanningen en de (aios) sociale geneeskunde steviger te positioneren.

Hieronder een schematisch overzicht:

Organogram

ALV

Op 12 mei vond de LOSGIO-ALV plaats. Vanwege de coronamaatregelen was de ALV voor het tweede jaar op rij digitaal. Tijdens de ALV werden dit jaar twee nieuwe bestuursleden geïnstalleerd: Meertje Hallie en Koen Gorgels. Ook zijn een aantal andere bestuursleden van functie gewisseld. Arne Koole is afgetreden als penningmeester. Namens het gehele bestuur willen we Arne in deze brief nogmaals heel hartelijk danken voor al zijn werk voor het LOSGIO!

Sinds de ALV ziet het bestuur er als volgt uit:

BestuursLOSGIO

Taskforce Federatie Sociale Geneeskunde

Het LOSGIO is als aios vereniging de belangenbehartiger van aios in zowel de bedrijfsgeneeskunde als verzekeringsgeneeskunde als maatschappij+gezondheid. Hoewel iedere beroepsgroep ook een eigen netwerk heeft, ziet het LOSGIO het belang van onderlinge samenwerking en krachtenbundeling al lange tijd duidelijk in, bijvoorbeeld bij overleggen met de RGS/CGS of met onze collega’s van De Jonge Specialist en de andere aios-verenigingen. Als sociaalgeneeskundigen weten we immers als geen ander dat we samen sterker staan dan alleen. Inmiddels kijken ook de KAMG, de NVAB en de NVVG naar manieren om de onderlinge banden te versterken. En uiteraard denkt het LOSGIO hierbij mee. Om uit te zoeken hoe een Federatie Sociale Geneeskunde eruit zou moeten zien is een Taskforce opgericht. Onder leiding van onafhankelijk voorzitter prof. dr. Koos van der Velden zijn vier werkgroepen aan de slag gegaan met als thema’s Opleidingen, Bij- en nascholing, Kwaliteit en Wetenschap. In elk van deze werkgroepen is ook het LOSGIO vertegenwoordigd.

Nieuws De Jonge Arts M+G (voorheen LOSGIO MG)

De naam van LOSGIO MG zorgde in het veld voor veel onduidelijkheid. Na een peiling onder de aios-leden is besloten de naam te veranderen in De Jonge Arts M+G. We willen hiermee alle artsen in opleiding tot arts M+G (1e en 2e fase) vertegenwoordigen.

Helaas heeft het FMG (forensisch artsen) besloten uit het LOP en de KAMG te stappen. Ze blijven wel in cluster 3 en daarmee zullen de aios door LOSGIO vertegenwoordigd blijven.

Verder hebben AMBiZi en DJAMG besloten samen verder te gaan in de PR-commissie van De Jonge Arts M+G. Hiermee komt er een einde aan de naamvoering van het actiecomité AMBiZi, maar de goede inspanningen van dit comité zullen zeker zijn doorgang vinden.

Mocht je het leuk vinden om actief mee te denken, neem vooral contact op! We hebben altijd op verschillende plekken mensen nodig om mee te denken en mee te organiseren.

Nieuws De Jonge Bedrijfsarts

De Jonge Bedrijfsarts is een jonge en dynamische organisatie. Het bestuur van De Jonge Bedrijfsarts wordt gevormd door 5 aios bedrijfsgeneeskunde die graag een steentje willen bijdragen aan dit mooie vak. Dit zijn Michiel Appelman, Annemieke van Vliet, Heleen ten Bruggencate, Marc Montagne en Meertje Hallie. Wij willen graag de aios bedrijfsgeneeskunde bij elkaar brengen. Dat kan nu op dit moment door onze bijdrage te leveren aan webinars, zoals de digitale BG-dag op 27 mei. En straks hopelijk ook weer door borrels en andere sociale activiteiten, zoals de LOSGIO-sportdag en het congres dat we samen met aios verzekeringsgeneeskunde organiseren. Wij werken veel samen met het LOSGIO, de LAD, de NVAB, de SGBO, de NSPOH en de lopende campagnes van de Andere Dokter en Bedrijfsartsworden, maar natuurlijk vooral met alle aios bedrijfsgeneeskunde. Zo kunnen wij ons prachtige vakgebied goed op de kaart zetten.

Nieuws A(N)IOS Netwerk Verzekeringsgeneeskunde

Het A(N)IOS Netwerk Verzekeringsgeneeskunde is precies wat er staat: een netwerk voor alle AIOS en ANIOS verzekeringsgeneeskunde. Onze kerntaak is het in contact brengen van alle A(N)IOS verzekeringsgeneeskunde in Nederland.

Door de coronacrisis is een en ander uitgesteld maar normaliter organiseren wij elk jaar een congres, een workshop en andere activiteiten zoals borrels en barbecues.

Ook werken wij samen met De Jonge Bedrijfsarts en het Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding. Ons laatste congres hebben wij bijvoorbeeld samen met De Jonge Bedrijfsarts georganiseerd en dat zal bij het komende congres ook zo zijn. De meest recente onderwerpen van onze congressen waren verslaving en de psychologie van arbeid: ‘Waarom werken mensen (niet)?’.

Tevens verzamelen wij informatie over wat er speelt bij de A(N)IOS en spelen wij deze informatie door aan bijvoorbeeld leidinggevenden zodat er wat mee gedaan kan worden. Hierbij zijn wij ‘doorgeefluik’ wat betekent dat wij als bestuur in beginsel geen mening hebben. Wel zijn we altijd bereid mee te denken om zo bij te dragen aan verbetering van het vakgebied, de opleiding en de werkomgeving.

Hoewel de meeste A(N)IOS verzekeringsgeneeskunde werken bij UWV, zijn wij er ook voor de A(N)IOS buiten UWV. Dus ben jij A(N)IOS verzekeringsgeneeskunde en wil je onze uitnodigingen en nieuwsbrieven ontvangen, laat dat dan weten via email: AIOSANIOS@uwv.nl.

Kort nieuws

-Misstanden in de opleiding

De Jonge Specialist (DJS) is benaderd door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) omdat zij enkele meldingen van aios hebben gekregen die uit de opleiding (dreigden) te worden gezet. DJS wil graag samen met VASON, LOVAH, VAAVG en LOSGIO inventariseren in hoeverre dit bij aios uit verschillende beroepsgroepen speelt en hoe de aios-verenigingen jullie nog beter van dienst kunnen zijn en kunnen ondersteunen als je tegen een probleem aanloopt in je opleiding. Daarom sturen we je een korte vragenlijst. Wil je ons helpen door de vragen te beantwoorden? Het duurt maximaal 10 minuten. Invullen kan tot 30 juni via https://q.crowdtech.com/chEpKZXWLkm2QkFVSKG_aw

Alvast veel dank voor jouw tijd en moeite!

-MissieVeerkracht

LOSGIO heeft zich aangesloten bij MissieVeerkracht. De MissieVeerkracht krijgt steeds meer aanhangers. Daarmee worden de vele bottom-up initiatieven die gericht zijn op het vergroten van de gezondheid en veerkracht in de samenleving verbonden. Dat is juist nodig in deze tijden van de coronacrisis. Ook LOSGIO doet mee aan MissieVeerkracht.

-Vacatures voor aios sociale geneeskunde

Op de LOSGIO-website vind je een ruim overzicht van vacatures voor stages, onderzoeksplekken commissies en interessante netwerkmogelijkheden voor aios sociale geneeskunde. Neem eens een kijkje op https://www.losgio.nl/vacatures

-Voorbeelden van goede zorg in de sociale geneeskunde gezocht

Het platform Dit is goede zorg (ditisgoedezorg.nl) is op goed naar voorbeelden van goede zorg in de breedste zin van het woord. Het platform is mede opgericht door Arts M+G Marleen Kraaij – Dirkzwager. Zij nodigt ook aios uit een bijdrage te leveren! Heb jij een praktijkvoorbeeld van goede zorg in jouw vakgebied? Suggesties en voorbeelden zijn van harte welkom via dialoog@ditisgoedezorg.nl.

Op de hoogte blijven?

Wil jij ook tussentijds op de hoogte blijven van de activiteiten van het LOSGIO? Houdt dan de website www.losgio.nl in de gaten! Ook kun je het LOSGIO vinden op LinkedIn en op Instagram.

Heb jij een bericht dat niet mag ontbreken op de website, sociale media en/of de LOSGIO-nieuwsbrief? Of heb je op- of aanmerkingen op deze nieuwsbrief of één van onze media die we gebruiken? Neem dan contact op door een mail te sturen naar communicatie@losgio.nl.

Nieuwe vragen voor LOSGIO, DJAMG, DJB of A(N)IOS Netwerk Verzekeringsgeneeskunde mogen via info@losgio.nl worden ingediend. Wij zullen ervoor zorgen dat deze vragen op de juiste plek terecht komen!

Met sociale groet,

Het LOSGIO-bestuur

LOSGIO
Dejongebedrijfsarts
aniosnetwerk
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten