Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap

Richtlijnen

Cliënten moeten mogen vertrouwen op een juiste en transparante beoordeling van hun claim en een deskundige beoordeling van hun mogelijkheden. Protocollen beogen verzekeringsartsen te ondersteunen om hun handelen daartoe beter te onderbouwen en te richten. Deze ontwikkeling is de laatste jaren voortvarend ter hand genomen. Hieronder treft u de verzekeringsgeneeskundige protocollen die sinds 2005 zijn ontwikkeld. Op dit moment bereidt de NVVG plannen voor om protocollen te actualiseren en te verbeteren.

KNMG Gedragsregel middelengebruik29 juni 2017
Participatiegedrag1 april 2010
Darmkanker / Diabetes Mellitus23 november 2009
Borderlinepersoonlijkheidsstoornis-Chronische Nierschade12 december 2009
Artrose van heup en knie - Reumatoide Artritis23 april 2008
COPD - Chronisch hartfalen23 april 2008
Schizofrenie en aanverwante psychosen - Chronische Schouderklachten
23 april 2008
Angststoornissen, Beroerte en Borstkankerjuli 2005 (GR)
Chronische Vermoeidsheidssyndroom en Lumbosacraal radiculair syndroomjuli 2005 (GR)
Algemene Inleiding, Overspanning en Depressieve stoornisjuli 2006 (GR)
Whiplash, Aspecifieke rugklachten en Hartinfarctjuli 2008 (GR)

In opdracht van het ministerie worden verzekeringsgeneeskundige protocollen ontwikkeld. Het gebruik van protocollen is bij wet geregeld in Ministeriële Beschikkingen.

De protocollen kunt u downloaden via de website of bestellen bij het secretariaat@nvvg.nl tegen handling- en verzendkosten (€ 7,50 per boekje).

Via deze website krijgt u een mooi overzicht van nationale en internationale richtlijnen in de portal voor protocollendatabanken van het NPi.

Inleiding Verzekeringsgeneeskundige beoordeling

Dit document voorziet in de behoefte meer algemeen geldende uitgangspunten te formuleren en zo een professioneel kader te schetsen dat niet gebonden is aan specifieke regelgeving en ook niet alleen betrekking heeft op de beoordeling van beperkingen van mogelijkheden om te functioneren. Deze ontwikkeling noopte tot een herformulering van de oorspronkelijke algemene inleiding die hier gestalte heeft gekregen. Het lag voor de hand daarbij de term ‘protocollen’ te vervangen door ‘beoordeling’ omdat deze inleiding ambieert voor het hele vakgebied te gelden. Deze inleiding is ook te beschouwen als een algemene en actuele beschrijving van het werk van de verzekeringsarts. Regelmatige revisie is gewenst.

De beoogde doelgroep bestaat uit verzekeringsartsen die in het kader van publieke en private regelgeving claims beoordelen. Claims vanwege beperkingen van mogelijkheden om te functioneren in relatie tot ziekte, gebrek, letsel, zwangerschap of bevalling of claims vanwege lichamelijke of geestelijke schade als gevolg van een oorzakelijk moment (ongeval, medische fout). De doelgroep bestaat eveneens uit verzekeringsartsen die een gezondheidskundige risicoschatting uitvoeren in het kader van acceptatie voor particuliere verzekeringen. Deze keuze is ingegeven door het inzicht dat dit de hoofdtaken van het vak zijn. Deze inleiding beoogt gedeelde vakinhoudelijke uitgangspunten voor de verzekeringsgeneeskundige taken vast te leggen.

Klik hier om de Inleiding Verzekeringsgeneeskundige Beoordeling in te zien.

Sluiten
X Zoek