Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Mensen Met Mogelijkheden

donderdag 27 april 2017

Op 13 maart jl. werd middels een schrijven van de Rijksoverheid, Financiële impuls Bevordering arbeidsparticipatie mensen met psychische aandoeningen, duidelijk dat er geld wordt vrijgemaakt voor participatie in werk voor mensen met psychiatrische aandoeningen. Het onderschrijft dat we mensen met psychiatrische problemen niet licht moeten afschrijven en moeten blijven kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Die zijn er namelijk altijd. In het kader van de arbeidsongeschiktheid beoordelingen wil ik jullie dan ook verzoeken niet licht over te gaan tot het aannemen van “geen benutbare mogelijkheden”. Overigens zijn hiervoor verzekeringsgeneeskundige richtlijnen.

Zoals jullie in een voetnoot kunnen lezen wordt het project MMM, waar ik namens de NVVG al een paar jaar als vrijwilliger mee bezig ben, ook genoemd en zullen we ons in de projectgroep beraden op voortzetting dan wel hervatting van de activiteiten. De financiering van het project zoals we die uitgevoerd hebben, is afgelopen. We hebben mooie dingen opgeleverd. Zie hiervoor de website.

Mochten jullie de online cursus willen doen, dan kan dat nog steeds. Zie: www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten