Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Nieuwe KNMG leerstoel Recht, zorgtechnologie en geneeskunde

woensdag 20 april 2022

Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals robotisering en artificial intelligence hebben een grote impact op het werk van de arts. Dit schept nieuwe vragen en uitdagingen. Om te zorgen dat de arts hiervoor in de toekomst goed is uitgerust, heeft het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam de KNMG toegelaten een nieuwe bijzondere leerstoel Recht, zorgtechnologie en geneeskunde aan de UVA te vestigen.

Met instemming van de UVA heeft de KNMG per 1 mei 2022 mr. dr. Corrette Ploem benoemd tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel.

“Een belangrijke opgave voor de KNMG is om ervoor te zorgen dat de arts in 2040 nog op een goede manier zijn of haar vak kan uitoefenen. Maatschappelijke ontwikkelingen en technologische vooruitgang vragen om nieuwe vaardigheden van artsen”, zegt KNMG-voorzitter René Héman. “Om daar goed op voorbereid te zijn is het nodig om wetenschappelijk onderzoek te doen naar wat deze maatschappelijke veranderingen gaan betekenen. Daarvoor is deze nieuwe KNMG- leerstoel bedoeld. Ik ben trots dat we samen met de UVA Corrette Ploem bereid hebben gevonden de leerstoel voor ons in te vullen.”

Corrette Ploem is sinds 1994 werkzaam als gezondheidsjurist aan het Amsterdam UMC en de Universiteit van Amsterdam, waar ze ook studeerde en promoveerde. In haar huidige functie van universitair hoofdocent bij de vakgroep Ethiek, Recht en Medische Humaniora van het AUMC richt zij zich in het bijzonder op de juridische aspecten van het invoeren van nieuwe technologieën in de zorg, in research en in screening. Zij heeft brede ervaring met het evalueren van gezondheidswetten, zoals bijvoorbeeld de Wet afbreking zwangerschap en vervult een aantal nevenfuncties. Ze is lid van de Gezondheidsraad en van diverse commissies, zoals de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Commissie Bevolkingsonderzoek. De benoeming tot bijzonder hoogleraar is voor een periode van 5 jaar en heeft een omvang van 1 dag per week.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten