Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Automatische incasso NVVG leden

maandag 18 maart 2024

Bewaar uzelf en de NVVG extra werk.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde biedt u de mogelijkheid uw contributie van de NVVG (inclusief federatiebijdrage KNMG en het abonnement op TBV) automatisch te laten incasseren. Automatisch incasseren is een snel en efficiënt alternatief voor het versturen van (digitale) contributiefacturen. Voor u levert het afgeven van een automatische incasso gebruiksgemak op, u hoeft geen handmatige betaling uit te voeren en voorkomt onnodige betalingsherinneringen.

Om geld te mogen incasseren van een rekening van onze leden, is er een mandaat nodig. In het mandaat geeft het lid aan dat, in dit geval, de NVVG gerechtigd is om geld af te schrijven. Dit mandaat bevat o.a. een datum, het rekeningnummer, de tenaamstelling van de rekening en een handtekening. Er is een formulier opgesteld om toestemming aan de NVVG te geven voor de automatische incasso. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier mailen naar: secretariaat@nvvg.nl.
Zonder automatische incasso wordt de, digitale, contributiefactuur verhoogd met 7,50 euro administratiekosten. De contributiefactuur wordt u, voorafgaand aan de inning, gemaild met bericht wanneer het bedrag wordt afgeschreven. Inning van de contributie zal omstreeks eind maart/begin april plaatsvinden.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten