Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Evaluatie individueel functioneren: wat is jouw koers?

vrijdag 10 november 2017

Op dinsdag 10 oktober organiseerden NVVG, GAV en KAMG een invitational over Evaluatie Individueel Functioneren (EIF)*. De invitational startte aansluitend op de najaarsvergaderingen van NVVG en GAV. EIF leeft, de opkomst was veel groter dan verwacht én velen bleven napraten. Plenair was aandacht voor de achtergrond van de nieuwe herregistratie-eisen en de stand van zaken nu. De statafelsessies en workshops zetten de deelnemers aan het denken en gaven handvatten om een beeld te vormen van wat EIF voor hen inhoudt. Theo Hoofs, Landelijk Adviseur Verzekeringsarts UWV en stuurgroeplid was ook aanwezig en deelt zijn ervaringen.

Regie
“De kernboodschap is dat EIF bijdraagt aan het formuleren van professionele ontwikkeling op persoonlijk niveau: waar zit mijn plezier in mijn werk, waar loop ik warm voor en hoe kom ik daar? Het is wel een herregistratie-eis, maar vooral ook een goed middel om regie te nemen op je eigen loopbaan. Oók als je zestigplus bent en je voornaamste doel is om het werk vol te houden. Het draait om kennis, vaardigheden, competenties en je eigen persoonlijke doelen. Vitaliteit kan hier een onderdeel van zijn. Dat kun je in je persoonlijk ontwikkelplan (POP) opnemen door jezelf vragen te stellen, zoals: hoe doe ik dat? Hoe behoud ik mijn kennis? Hoe draag ik deze over, hoe neem ik mijn rol als senior met veel ervaring? Minder werken is niet altijd de enige mogelijkheid.”

Elkaar helpen
“Het is echt belangrijk dat we dit proces goed faciliteren. Mensen moeten uit hun comfort zone stappen en dat is vaak niet zo makkelijk. Bij de bijeenkomst bleek ook dat er een groot kennisverschil is tussen de verschillende artsen. Sommigen weten alles al over portfolio’s, persoonlijke ontwikkelingsplannen en competenties, anderen horen het nu voor het eerst. Het raakt de praktijk van individuele artsen. Voor jonge (aankomend) artsen is het al veel gebruikelijker om over je portfolio na te denken en feedback te vragen, zij krijgen dat in de geneeskundestudie al mee. Dat was vroeger zo anders. Voor artsen die al langer werkzaam zijn, is het vaak nieuw. Het kan dan enorm helpen om aan je jongere collega’s te vragen: hoe doe jij dat?”

ICT-groepen gaan professionaliseren

“De onderlinge toetsingsgroepen moeten professioneler worden. Hiervoor komt een werkgroep onder leiding van Mariëlle Jambroes. Deze werkgroep gaat vaststellen aan welke criteria een ICT-groep moet gaan voldoen. Tijdens de workshop ‘Professionaliseing ICT-groepen werden ervaringen en visies gedeeld. Je kunt ook nog deelnemen aan deze werkgroep.”

Van vinken naar vonken

“EIF stimuleert een leven lang leren, essentieel voor iedere arts. Je kunt een duidelijker keuze voor je loopbaan maken en ervoor zorgen dat de bij- en nascholing die je volgt, daaraan bijdraagt. Dat helpt ook als je aan je werkgever toestemming voor een opleiding of cursus vraagt: je hebt er een verhaal bij. Je hebt natuurlijk nog steeds accreditatiepunten nodig, maar de inhoud staat nu meer voorop dan wanneer je elk jaar nog even wat punten moet afvinken.”

Taak stuurgroep EIF

“De stuurgroep** zet zich in om het voor iedereen behapbaar en mogelijk te maken EIF in de eigen praktijk in te voeren. De informatie van de invitational helpt om aan te sluiten bij de behoeften van de artsen. We hebben veel vragen en informatie gekregen waar we verder mee aan de slag gaan. Tussen nu en voorjaar 2018 staan een praktijkpilot en inbreng van een klankbordgroep op de agenda. Daarnaast richten we ons tussen nu en 2019 op het werven en opleiden van visitatoren, het maken van een digitaal registratiesysteem en het zorgen voor een goede implementatie van EIF in de praktijk.”

Bekijk ook de uitleg door Sylvia van der Burg-Vermeulen

*Onderdeel van de herregistratie-eisen per 1 januari 2020 is dat je als sociaal geneeskundige moet deelnemen aan evaluatie van het individuele functioneren en van de groep waarbinnen de arts werkzaam is. Voor alle andere geneeskundig specialismen geldt dit nu al. De nieuwe regelgeving geeft geen inhoudelijke criteria voor de periodieke evaluatie van het functioneren (individueel en als groep), maar bepaalt dat deze volgens de (geaccrediteerde) systematiek van de eigen wetenschappelijke vereniging gevolgd dient te worden. Uiterlijk per 1 januari 2020 moet een systeem hiervoor operationeel zijn. De stuurgroep ‘Evaluatie Individueel Functioneren’ (EIF) ging najaar 2016 van start om dit systeem te ontwikkelen en in het leven te roepen.

** Leden stuurgroep: Sylvia van der Burg-Vermeulen, Hanna Bos, Clementine Wijkmans, Jan Hoevenaars, Kevin de Decker en Theo Hoofs.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten