Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

GAV, NOVAG en NVVG adviseren: vermijd één-op-één spreekuurcontacten

woensdag 18 maart 2020

In verband met de COVID-19 epidemie hebben alle beroepsverenigingen van verzekeringsartsen een advies opgesteld met betrekking tot spreekuurcontact met cliënten. Hiermee willen we bijdragen aan het verminderen van verspreidingskansen voor het SARS-CoV-2 virus.
Dit advies geldt voor alle (verzekerings)artsen (i.o.) in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van verzekeringsartsen werken.

Advies spreekuren tot maandag 6 april 2020

Voortvloeiend uit maatregelen voor de algemene volksgezondheid adviseren de GAV, NOVAG en NVVG aan verzekeringsartsen en medisch adviseurs om één-op-één spreekuurcontacten zo veel mogelijk te vervangen door telefonische spreekuren of andere vormen van contact op afstand. Zoals altijd blijft het de professionele verantwoordelijkheid van de verzekeringsarts/MA om te beoordelen of hij op enig moment voldoende informatie heeft om tot een verantwoord advies te kunnen komen.

Wanneer het contact zich vanwege dit GAV/NOVAG/NVVG-advies beperkt tot een telefonisch spreekuur, zal men de inhoud en reikwijdte van zijn advies soms aan moeten passen. Ook kan de verzekeringsarts/MA besluiten dat in een specifieke situatie een telefonisch spreekuur niet afdoende is om tot een verantwoorde beoordeling te komen. In dat geval zal hij of zij niet kunnen adviseren rapporteren of alsnog moeten besluiten tot een één-op-één spreekuur contact. Daarbij weegt hij of zij de belangen van de volksgezondheid af tegen de noodzaak om toch tot een advies, rapport of beoordeling te komen.

Dit advies geldt in elk geval tot maandag 6 april 2020. In week 14 volgt nader bericht over eventuele verlenging van dit advies. Dat zal afhangen van de situatie rond de COVID-19 epidemie van dat moment.


Namens de besturen,

Monique Tolsma,
voorzitter GAV

Wim van Pelt,
voorzitter NOVAG

Rob Kok,
voorzitter NVVG

GAV NOVAG NVVG
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten