Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Nieuwe/gereviseerde casus in de Mediprudentie database

donderdag 14 september 2023
mediprudentie

Mediprudentie heeft voor ogen ‘een algemeen toegankelijke, dynamische verzameling van geanonimiseerde en deskundig becommentarieerde casusbeschrijving’ te zijn. In feite gaat het om een vorm van medische casuïstiek die eerst en vooral tot doel heeft de consensusvorming te bevorderen, in de medische beroepsgroepen binnen het domein arbeid en gezondheid, over wat in concrete, individuele gevallen een juiste beoordeling is wanneer er sprake is van een lastige praktijksituatie.

Mediprudentie kan handvatten bieden voor het beoordelen van een soortgelijke casus. De uitgewerkte mediprudentiecasus kan als voorbeeld dienen en kan informatie bieden voor onderbouwing van de eigen casus.

De commissie Mediprudentie is druk bezig om nieuwe casus te beoordelen en reeds opgenomen casus te reviseren zodat casus eenvoudig vindbaar en uniform in de database staan.

Onderstaand een aantal gereviseerde casus.

POM 1 Duurzaam volledig arbeidsongeschikt (IVA) aannemen bij nierfalen en op wachtlijst staan voor niertranplantatie.

Vignet

Een 41-jarige man met chronische nierinsufficiëntie, die op de wachtlijst staat voor een niertransplantatie, wordt bij een WIA beoordeling naar 104 weken niet belastbaar geacht voor werk in algemene zin. Er wordt vanwege de kans op herstel een WGA-uitkering toegekend. In bezwaar wordt alsnog IVA toegekend, omdat de kans op herstel als niet of nauwelijks is aan te merken, vanwege de lange wachtlijst (lees: jaren) voor een niertransplantatie.

N.B een aanvraag verkorte wachttijd, zou zijn afgewezen, omdat de kans op herstel niet als uitgesloten aangemerkt kan worden, immers er is een behandeloptie zijnde een niertransplantatie.

BB-22 - Is een aandoening te duiden als ‘ernstig’ of ‘niet ernstig’?

Vignet

Hoe moeten we de term 'ernstig' gebruiken en interpreteren? Soms lijkt het dat cliënten en verzekeringsartsen een andere taal spreken of in verschillende belevingswerelden verkeren. Er ontstaat al gauw verwarring als de term 'ernstig' door elkaar gebruikt wordt als aanduiding voor de ernst van de ziekte en voor de zwaarte van de beperkingen (zoals in 'ernstige beperkingen'). Als een ziekte ernstig is: dan lijkt het toch niet onlogisch om de gevolgen van de ernstige ziekte ook als ernstig te beschouwen? En wie bepaalt trouwens of een ziekte ernstig is? We kunnen in het nauw komen als we bij onze verzekeringsgeneeskundige beoordeling bij een ernstige ziekte niet tot uitgebreide beperkingen komen. Dat lijkt dan inconsistent. Aan de hand van deze mediprudentie casus willen we deze kwestie exploreren. We hopen hiermee een discussie te openen, die leidt tot verheldering en verdieping in deze materie.

BB-19 Hardheidsclausule WAJONG terecht toegepast en wonen buitenland akkoord

Vignet

Een vrouw met een ernstig gestoorde longfunctie moet bij herhaling beademd worden. Zij is gaan wonen in de buurt van een buitenlands ziekenhuis, waar men haar ziektegeschiedenis kent en waar extracorporele membraanoxygenatie kan worden toegepast en in haar geval al toegepast is. Kan in dit geval de hardheidsclausule van toepassing zijn zodat ze, ondanks op het verbod van export van een WAJONG-uitkering, ze toch haar uitkering kan behouden? De conclusie is dat er voldoende redenen zijn om in dit geval inderdaad die hardheidsclausule toe te passen.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten